Retained Earnings là gì và sử dụng thế nào cho hiệu quả?

Retained Earnings là gì?

Retained Earnings, hay còn gọi là lợi nhuận giữ lại, là số lợi nhuận ròng sau thuế đã trừ đi cổ tức đã trả cho cổ đông và các nghĩa vụ thuế khác. Nó thể hiện lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận này để sử dụng cho mục đích đầu tư và mở rộng kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và tăng giá trị cổ phiếu của nó.

Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có lợi nhuận giữ lại. Nếu doanh thu ròng không đủ, lợi nhuận giữ lại có thể là số âm. Điều này cho thấy doanh nghiệp không hiệu quả và cần cải thiện.

Doanh nghiệp với chỉ số Retained Earnings cao được đánh giá là kinh doanh hiệu quả.

Sự khác biệt giữa Distributed Earnings và Retained Earnings là gì?

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa Distributed Earnings (lợi nhuận chưa phân phối) và Retained Earnings. Tuy nhiên, hai khái niệm này khác nhau:

– Lợi nhuận chưa phân phối là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho cổ đông và chưa trích cho quỹ. Nó phản ánh tình hình lỗ lãi của doanh nghiệp.

– Retained Earnings là số tiền còn lại sau khi chia cổ tức cho cổ đông. Nó cũng là lợi nhuận sau thuế và có thể được sử dụng cho các mục đích đầu tư mở rộng.

Do đó, lợi nhuận chưa phân phối khi được chi trả sẽ trở thành Retained Earnings. Lợi nhuận chưa phân phối luôn có giá trị cao hơn Retained Earnings. Các nhà đầu tư cần phân biệt rõ hai khái niệm này để quản lý lợi nhuận hiệu quả nhất.

Retained Earnings được tính như thế nào?

Từ khái niệm Retained Earnings, bạn có thể thấy rằng nó được tính bằng tổng lợi nhuận giữ lại ban đầu (bao gồm các kỳ hạch toán trước) cộng thu nhập hoặc lỗ ròng. Sau đó, trừ đi cổ tức đã trả.

Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Cổ tức luôn là điều mà cổ đông mong đợi. Khi doanh nghiệp kiếm tiền, cổ đông được trả lợi nhuận thông qua cổ tức. Đây cũng là cách mà nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp. Dù là cổ đông dài hạn hay ngắn hạn, họ đều có thể nhận được lợi nhuận khi doanh nghiệp thành công.

Cách sử dụng hiệu quả Retained Earnings cho doanh nghiệp

Đối với một doanh nghiệp, có nhiều cách sử dụng lợi nhuận giữ lại. Các cách phổ biến nhất gồm:

– Chia cổ tức cho cổ đông;

– Đầu tư mở rộng kinh doanh. Doanh nghiệp có thể sử dụng lợi nhuận dư để mở rộng chi nhánh, phát triển kênh bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện quy trình sản xuất;

– Đầu tư vào sản phẩm mới mang lại lợi nhuận cao;

– Hợp nhất hoặc hợp tác đầu tư để phát triển doanh nghiệp;

– Mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

– Trả các khoản nợ còn tồn đọng hoặc trong quá trình kinh doanh. Sử dụng tiền mặt để thanh toán nợ giúp doanh nghiệp không phải vay và có thể thanh toán nhanh chóng cho đối tác và khách hàng.

Trong các biện pháp trên, việc chia cổ tức sẽ khiến Retained Earnings giảm. Lựa chọn này không thay đổi được. Các biện pháp đầu tư và sử dụng khác có thể tạo dự trữ tiền mặt hiệu quả, giúp duy trì lợi nhuận giữ lại trong nhiều năm và không có số dư âm.

Việc thanh toán nợ ban đầu có vẻ như chi tiêu, nhưng thực tế là khoản thanh toán trước, sau đó doanh nghiệp sẽ được giữ lại số tiền và lãi suất trong tương lai. Do đó, nó vẫn được xem như Retained Earnings.

Lợi ích và hạn chế của Retained Earnings là gì?

Khi tính toán và báo cáo lợi nhuận giữ lại, doanh nghiệp cần hiểu rằng có lợi ích và hạn chế:

Lợi ích của Retained Earnings

Retained Earnings mang lại những lợi ích quan trọng cho cổ đông và doanh nghiệp:

– Cung cấp dự phòng tiền mặt để đối phó với các rủi ro xảy ra trong quá trình kinh doanh. Có nguồn lưu trữ tiền dư giúp doanh nghiệp không phải vay nhanh chóng để giải quyết các vấn đề khẩn cấp và tránh chi phí liên quan đến lãi suất.

– Cung cấp nguồn vốn cho hoạt động thường xuyên và phát triển ổn định của doanh nghiệp.

– Retained Earnings là tiền mặt có tính thanh khoản cao. Doanh nghiệp có thể sử dụng tiền mặt này để đầu tư và mở rộng quy mô, tạo ra lợi nhuận lớn. Đầu tư đúng thời điểm là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp.

– Giảm chi phí cổ tức cho cổ đông. Retained Earnings ổn định có thể giảm lượng cổ tức cần trả.

Hạn chế của Retained Earnings

Retained Earnings cũng gây ra một số mâu thuẫn và chi phí trong doanh nghiệp:

– Quyết định sử dụng Retained Earnings thường do nhà quản trị đưa ra. Nếu cách sử dụng không đúng như mong đợi của cổ đông, có thể gây lo lắng và mâu thuẫn.

– Để tiếp tục tích trữ tiền mặt gây tăng chi phí đại diện. Các chi phí này phần nào do mâu thuẫn giữa nhà quản trị và cổ đông.

– Tiền mặt không sinh lời cao. Dùng nguyên tắc cứng nhắc để giữ số tiền này có thể bỏ lỡ các cơ hội đầu tư. Khi gửi tiền vào ngân hàng, số tiền có thể kiếm được lợi nhuận nhất định.

Thông qua bài viết này, chúng ta đã hiểu về khái niệm Retained Earnings là gì và tìm hiểu về cách sử dụng hiệu quả cho doanh nghiệp. Hy vọng thông tin này hữu ích cho các nhà kinh doanh mới.

Related Posts