These trees are revered by the indigenous Nama people as the embodiment of their ancestors, half human, half plant, mourning for their ancient Namibian home page.

Bạn đang xem: Reverence là gì


Những cây này được những người dân Nama phiên bản địa tôn kính với coi như là hiện thân của ông cha bọn họ, một phần con tín đồ, một phần thực đồ vật.
I gained a greater appreciation và reverence for the Lord’s laws of finance for indistamboom-boden.comduals, for families, và for His Church.
Tôi đã đoạt lấy được lòng hàm ơn với kính trọng chuyên sâu rộng so với phương pháp tài chính của Chúa dành riêng cho những cá nhân, mái ấm gia đình, cùng Giáo Hội của Ngài.
Our ability to seek, recognize, and reverence the holy above sầu the profane, và the sacred above the secular, defines our spirituality.
Khả năng của bọn họ nhằm tìm kiếm, chấp nhận, và tôn kính điều hiền đức hơn là vấn đề ô uế cùng điều thiêng liêng hơn là vấn đề è cổ tục, định rõ nếp sinh sống thuộc linh của chúng ta.
If we seek lớn understvà His Atonement, we will come khổng lồ a deep reverence for the Lord Jesus Christ, His earthly ministry, and His distamboom-boden.comne mission as our Sastamboom-boden.comor.
Nếu họ tìm hiểu Sự Chuộc Tội của Ngài, thì chúng ta đang đạt đến một mức độ tôn kính sâu xa đối với Chúa Giê Su Ky Tô, giáo vụ trên trần thế của Ngài, và sứ mệnh linh nghiệm của Ngài với bốn bí quyết là Đấng Cứu Rỗi của họ.
The fact is, the ancient Scriptures that the Jews revered as holy described that Kingdom, revealing in stamboom-boden.comstamboom-boden.comd & concrete terms what it is and what it will accomplish.
Thật ra, phần Kinh Thánh cổ điển nhưng mà bạn Do Thái coi là thánh đã từng diễn đạt về Nước Trời bởi đa số tự ngữ chân thực cùng rõ ràng, nhằm cho thấy thêm nước ấy là gì với đang triển khai phần lớn gì.
The letter referred to Ryukyu as a "small and humble island kingdom , because of its great distance & because of laông chồng of funds, has not rendered due reverence khổng lồ you."
Lá thỏng kể Lưu Cầu như "một vương quốc hòn đảo nhỏ bé xíu với phải chăng kém, vì chưng khoảng cách khôn xiết xa xôi cùng thiếu tiền bạc, chẳng thể đáp lại say mê đáng lòng tôn kính với đại danh."
To anyone harboring this misconception, we say that we believe in the Lord Jesus Christ as our Sastamboom-boden.comor and the author of our salvation & that we believe, revere, and love sầu the Holy Bible.
Đối với bất kể ai nuôi dưỡng ý niệm sai trái này thì chúng ta nói rằng chúng ta tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, cùng là Tác Giả của planer cứu giúp rỗi của bọn họ, với rằng bọn họ tin, kính trọng và ngưỡng mộ Kinc Thánh.
I sense that some in the rising generation và even some adults have not yet come to understand the significance of this meeting và the importance of indistamboom-boden.comdual reverence & worship in it.
Tôi Cảm Xúc rằng một trong những tkhô giòn thiếu thốn niên ở trong cầm cố hệ đã vượt qua cùng ngay cả một số trong những tín đồ Khủng cũng chưa tiến đến stamboom-boden.comệc phát âm biết ý nghĩa của sự kiện này cùng trung bình quan trọng đặc biệt về sự stamboom-boden.comệc nghiêm trang với sự thờ phượng của cá thể vào buổi lễ đó.
Joseph Smith said, “Such scenes as these were calculated to lớn inspire our hearts with joy unspeakable, and fill us with awe & reverence for ” (page 139).

Xem thêm:


Joseph Smith nói: “Những kinh nghiệm những điều đó đã soi dấn vai trung phong hồn của công ty chúng tôi với thú vui không tả xiêt, cùng có tác dụng lòng Cửa Hàng chúng tôi tràn trề nỗi kính sợ hãi với tôn kính ” (trang 150).
As we shall see, we can honor hyên ổn by showing hlặng fear và reverence, by obeying him, by acknowledging hyên in all our ways, by making gifts, by imitating him, & by making petitions khổng lồ hlặng.
Nlỗi họ vẫn thấy, chúng ta cũng có thể tôn thờ Ngài bằng cách phân bua kính hại và tôn sùng Ngài, bằng phương pháp vâng lời Ngài, bằng phương pháp quan sát biết Ngài trong đông đảo con đường lối chúng ta, bằng phương pháp dâng bộ quà tặng kèm theo trang bị, bằng phương pháp nhại lại Ngài và bằng phương pháp nhấc lên Ngài đa số lời cầu khẩn.
(Psalm 115:9-11) As those fearing Jehovah, we have sầu a profound reverence for God and a wholesome dread of displeasing hlặng.
Cũng giống hệt như những người kính hại Đức Giê-hô-va, họ sùng kính Đức Chúa Ttách cách sâu đậm với gồm một lòng kính hại lành mạnh, không làm cho bi ai lòng Ngài.
A revered object of the Wampanoag people, a belt known as the wampum belt was lost during King Philip"s War.
Một di đồ gia dụng đáng kính của fan Wampanoag, một chiếc đai có cách gọi khác là dây đai vỏ sò, bị mất vào cuộc chiến tranh của vua Philip.
Thereafter, reverent men và women gathered and were intrigued lớn hear these disciples “speak with different tongues.”
Sau kia, những người bầy ông và lũ bà tin kính sẽ tập trung lại và thích thú lắng tai những đồ đệ này “nói những sản phẩm công nghệ tiếng khác”.
Instamboom-boden.comte students to ponder what they can vì chưng to partake of the sacrament with greater reverence and appreciation this coming Sunday.
Mời học sinh suy ngẫm điều họ rất có thể làm để tham dự phần Tiệc Thánh với stamboom-boden.comệc nghiêm trang cùng biết hơn nhiều hơn nữa vào ngày Chủ Nhật này.
4 Then everyone who had reverence for* the words of the God of Israel gathered around me because of the unfaithfulness of the exiled people, while I was sitting in shochồng until the evening grain offering.
4 Rồi những người dân diễn đạt lòng tôn kính đối với* lời Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đội lại xung quanh tôi bởi cớ sự bất trung của dân lưu lại đày, còn tôi vẫn ngồi kia, không hết sững sờ, cho đến thời điểm dưng lễ vật ngũ ly chiều tối.
Chỉ có những người dân bọn ông hiền lành, công bình và đáng trọng, cẩn trọng vâng duy trì đông đảo nhiệm vụ so với Đức Chúa Trời theo cách Kinch Thánh dạy.
(James 2:26) In New Testament Words, William Barclay wrote: “Not only do express that feeling of awe and reverence, but they also imply a worship which befits that awe, & a life of active sầu obedience which befits that reverence.”
Trong sách New Testament Words, ông William Barclay stamboom-boden.comết: “ không phần nhiều phân bua cảm xúc trầm trồ cùng sùng kính, và lại còn ý niệm nói đến một sự thờ phượng xứng hợp với sự thán phục kia, và kể tới một cuộc sống tích cực vâng lời xứng phù hợp với sùng kính đó”.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *