Packer đề cập về một chị đàn bà xứng đáng quí đã biết thành nhạo báng do theo đúng lời khuyên ổn dạy của vị tiên tri để tham gia trữ thực phẩm.

Bạn đang xem: Ridiculous là gì


“Chính quyền nước ta đã thực hiện những tội danh nực cười để dập tắt tiếng nói của một dân tộc của ‘Mẹ Nnóng,’” ông Adams nói.
Though his faith was challenged and ridiculed, he stayed true khổng lồ what he knew by his own experience to be right.
Mặc dù đức tin của ông đã bị thử thách cùng chế nhạo, nhưng mà ông sẽ biết là hòa hợp tay nghề riêng biệt của bản thân.
"It"s supposed to have like, all the ridiculousness of a big-budget "90s Clip, but then chopped và screwed," said Azalea, of the stamboom-boden.comdeo.
"Đáng lẽ là nó đề xuất tất cả, y hệt như là tất cả những điều nực cười cợt của một Clip thập kỷ 90 tốn các ngân sách, nhưng lại tiếp đến lại bị giảm xuống rồi xong xuôi luôn luôn," Azalea nói đến đoạn Clip.
It would be ridiculous to clayên ổn that we know how we make consciousness in our brains, but we certainly can begin khổng lồ approach the question, and we can begin khổng lồ see the shape of a solution.
Thậtnực cười Khi xác định rằng bọn họ hiểu được chúng ta làm cho ý thức bằng phương pháp làm sao trong óc của họ, nhưng lại tối thiểu chắc hẳn rằng bạn có thể bắt đầu tiếp cận cùng với thắc mắc. cùng chúng ta cũng có thể ban đầu tưởng tượng được đáp án.
(Proverbs 9:12) The wise one is wise khổng lồ his own benefit, & the ridiculer alone is khổng lồ blame for his own suffering.
(Châm-ngôn 9:12) Người chí lý được lợi nhờ sự khôn ngoan bản thân, còn kẻ nhạo báng bắt buộc Chịu đựng đau khổ đến lỗi của họ.

Xem thêm:


For example, the Arikara, a Cadbởi people, say that the earth was once inhabited by a race of people so svào that they ridiculed the gods.
Thí dụ, người Arikara trực thuộc kiểu như dân Cadvày nói rằng một thời trên đất tất cả một tương đương người mạnh bạo mang lại nỗi họ nhạo báng những thần.
Of such ridiculers, the apostle Peter stated: “According lớn their wish, this fact escapes their notice, that there were heavens from of old and an earth standing compactly out of water & in the midst of water by the word of God; và by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water.
Sứ đồ Phi-e-rơ nói tới những người chế giễu đó: “Chúng nó tất cả ý lãng quên đi rằng buổi xưa vị lời Đức Chúa Ttách gồm các từng trời với trái khu đất, đất ra trường đoản cú nước với tạo ra sự trung tâm nước, thế-gian bấy giờ cũng trở thành hủy-phá điều đó, là bị chìm-đắm do nước lụt.
And they gave some -- I think it was two hundred million dollars, something that Aaron thought was totally ridiculous.
Và bọn họ đang vấn đáp rằngvà lt; br / & gt; khoảng tầm 200 triệu đô la một số lượng nhưng mà Aaron cho rằng thừa lố bịch.
Brothers & sisters, as you are well aware, the great & spacious building, filled with those who moông xã & ridicule and point fingers of scorn, is all around us.
Các em thân mến, như những em đã và đang biết, tòa nhà to lớn đồ sộ đầy những người nhạo báng, chế giễu và rước tay chỉ trỏ khinh miệt rất nhiều đã sống bao bọc họ.
I told her I couldn"t face it because the way the teacher was treating me, ridiculing me, and using me as an example of failure.
Tôi kể với bà rằng tôi cấp thiết chịu đựng được loại biện pháp cơ mà thầy giáo đối xử với tôi, nhạo báng chế chế giễu tôi, với gửi tôi ra làm ví dụ cho stamboom-boden.comệc thua cuộc.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *