Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Rod là gì

a type of cell in the retimãng cầu (= part at the back of the eye) that helps you to see when there is not much light
For nocturnal or deep-sea animals, the sensitivity afforded by achromatic rod vision may outweigh the benefits of cone-based color constancy.
The regulatory elements are able khổng lồ direct expression khổng lồ a subpopulation of cones while excluding expression in rods & non-photoreceptor retinal cells.
Increase in retinal area, mật độ trùng lặp từ khóa of rod nuclei, & densities of rod inner and outer segments were also studied in these & additional species.
The high mật độ trùng lặp từ khóa of rods (104,100 cells/mm2) with elongated outer segments (up to 30.5 6 2.9 m in length) indicates a light-sensitive sầu retimãng cầu.
It may arise from melanopsin-generated input đầu vào and 0or melanopsin-derived signals modified by rods & 0or cones.
The rate of increase of ellipsoid volume, & therefore mitochondrial volume, with increased eccentrithành phố, was much more dramatic in cones than in rods.
In summary, we have quantified the difference between rods and cones in their mitochondrial content.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Cuisine Là Gì - Mixology Là Gì Trong Ngành F&B

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *