Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Rookie là gì

Two rookie novice commissioners can at best only affect the tốc độ & possible terms of the movement; they cannot question the principles.
There will be 52 new recruits—rookies—coming in, & it will take some time for them to become effective sầu.
Even if the number of officers increases, the new policemen và policewomen are rookies, straight out of police training college.
As a rookie he tore the knee ligaments in his right knee two weeks into training camp and was placed on the injured reserve.
Lavender"s early success as a rookie soon turned to lớn mediocrity as his career progressed, winning no more than 11 games in any season afterward.
She threw a svào fastball và a good curveball, and led all outfielders for the most assists during her rookie season.
He was flogged by billy in 2013, a really bad year for the rookie who was also sporting a terrible haircut.
He batted.276 in his 1960 rookie season, và.278 in 1961, before enjoying his breakout year in 1962.
Các cách nhìn của các ví dụ không thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của các công ty cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *