Tiếp tục với bộ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh tài chủ yếu ngân hàng phần 1 , stamboom-boden.com.dế yêu xin share phần 2 với 38 từ bỏ hay gặp mặt nhất lúc chúng ta áp dụng và thanh toán giao dịch với những ngân hàng.

Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì

Các bạn cùng theo dõi và quan sát nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): tự tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh khô toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý tkhô cứng toán

6. Refer khổng lồ drawer (n): (R.D) “Tkiểm tra lại tín đồ cam kết phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện tkhô hanh toán ko sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give sầu credit : cấp cho tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không gọi được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ lẽ nợ, phá sản

18.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Toolbox Meeting Là Gì ? Nghĩa Của Từ Toolbox Meeting

Make out (v): cam kết phân phát, viết (Séc)

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ định đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền nhựa (các nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô hanh toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): thứ rút ít tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, chi tiền (sinh sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút ít tiền mặt

Dường như, các chúng ta cũng có thể truy vấn vào trang web của stamboom-boden.com trên phía trên để nâng cấp cùng bổ sung kiến thức giờ Anh của mình nhé! Chúc các bạn thành công

*

“Tiếng Anh bồi” tất cả cân xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường công sở còn tồn tại tương đối nhiều. Dù bị...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *