Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

shadow
*

shadow /"ʃædou/ danh từ láng, nhẵn về tối, trơn râm, bóng mátto sit in the shadow: ngồi bên dưới nhẵn mátthe shadows of night: trơn đêm trơn (của bức tranh); nơi buổi tối (trong gian phòng...) hình bóng; (bóng) bạn nối khố, bạn bè, fan theo gần cạnh nlỗi hình với nhẵn, tín đồ đi theo không tránh bước điểm báo trước dấu vết, chút, gợnwithout a shadow of doubt: ko một chút ít nghi ngờ láng, thiết bị vô hìnhto catch at shadows; lớn run after a shadow: bắt nhẵn, theo xua một đồ dùng vô hình;khổng lồ throw away the substance for the shadow: thả mồi bắt bóng sự tối tămto live in the shadow: sống trong chình họa buổi tối tăm sự che chắn, sự bảo vệunder the shadow of the Almighty: bên dưới sự che chở của thượng đếkhổng lồ be afraid of one"s own shadow yếu gan; thần hồn nát thần tínhkhổng lồ be worn to a shadow lo cho rộc rạc ngườikhổng lồ have sầu shadows round one"s eyes đôi mắt rạm quầng ngoại đụng từ (thơ ca) bít, che bóng làm cho về tối sầm, làm sa sầm (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh bóng (bức tranh) ((thường) + forth) báo điểm trước, làm mờ hiện nay ra quan sát và theo dõi, dòlớn shadow a suspicious character: theo dõi và quan sát một người khả nghi
bóngacoustic shadow zone: vùng nhẵn âmaerodynamic shadow: trơn khí cồn họcbottom shadow: bóng mờ phía dướicore shadow: lõi bóngdrop shadow: bóng rơieigen shadow: bóng (tối) riêngno shadow: ko bóngradar shadow: vùng bóng rađashadow area: vùng bóngshadow attenuation: suy bớt bởi vì vùng nhẵn (của sóng vô tuyến)shadow button: nút bóngshadow cone: chóp bóngshadow detail: cụ thể bóngshadow drier: máy sấy trong nhẵn râmshadow effect: cảm giác chắn bóngshadow effect: cảm giác bóngshadow effects: cảm giác bóngshadow factor: thông số vùng bóngshadow mask: khía cạnh nạ bóngshadow memory: bộ nhớ bóngshadow of a tree: bóng câyshadow printing: in bóngshadow printing: sự in bóngshadow recording: sự ghi bóngshadow region: miền láng vô tuyếnshadow zone: vùng trơn âm thanhshadow zone: vùng bóngshadow zone: vùng láng địa chấnshadow zone: vùng râm đuối Quanh Vùng (có) nhẵn râmsilhouette shadow: vùng buổi tối hình nhẵn (chiếu biên dạng)soft shadow: trơn mềmsoul1d shadow: trơn âmsound shadow: vùng nhẵn âm thanhsound shadow: láng âm học tập (Vùng câm)theory of shadow construction: định hướng bóngtop shadow: nhẵn mờ phía trênwind shadow: láng giówind shadow: bóng gió (vùng lặng)wind shadow: nhẵn khí đụng học tập (vùng tĩnh)láng mờbottom shadow: bóng mờ phía dướitop shadow: láng mờ phía trênvùng bóngacoustic shadow zone: vùng láng âmradar shadow: vùng nhẵn rađashadow attenuation: suy giảm bởi vùng bóng (của sóng vô tuyến)shadow factor: hệ số vùng bóngshadow zone: vùng láng âm thanhshadow zone: vùng nhẵn địa chấnsound shadow: vùng trơn âm thanhvùng tốiantenna shadow boundary: số lượng giới hạn vùng buổi tối của ăng tensilhouette shadow: vùng về tối hình trơn (chiếu biên dạng)Lĩnh vực: toán thù & tintrơn tốimovable shadow wallmàn chắn di độngmovable shadow wallmàn chắn nổirain shadowvùng không mưashadow RAMRAM dự trữshadow RAMRAM đúpshadow RAMram kèmshadow detailđộ rõ của phần tốishadow effecthiệu ứng cheshadow graphảnh chiếu tia X

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): shadow, shade, shadow, overshadow, shadowy

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): shadow, shade, shadow, overshadow, shadowy


*

*

*

shadow

Từ điển Collocation

shadow noun

ADJ. dark, dense, deep, svào The house lay in dark shadow. | giant, long | grotesque, monstrous, sinister, strange, terrible | nhảy, flickering

VERB + SHADOW cast, make, produce, throw The boat"s sail cast a shadow on the water. Use a desk light to produce a strong shadow. The candles on the table threw huge flickering shadows against the wall. | fill sth with ~s The streets were now filled with terrible shadows. | emerge from, loom up out of, step out from/of ~s Suddenly a huge figure loomed up out of the shadows. | move sầu into, shrink inkhổng lồ, slip (back) inlớn ~s She shrank bachồng inkhổng lồ the shadows as the footsteps approached. | lurk in, wait in, watch from criminals lurking in the shadows

SHADOW + VERB fall, lie The evening shadows were beginning lớn fall. Deep shadows lay across the small clearing where they sat. | get longer, lengthen As the shadows lengthened, the men drifted home for their tea. | dance, leap, move, pass the leaping shadows of the flames The shadows of the clouds passed over us.

PREP. amuốn the ~s an odd shape aý muốn the shadows | in the ~s I could just make out a figure in the shadows. | into the ~s I backed into lớn the shadows until the police car had passed. | in ~ His face was in shadow. | into lớn ~ The storm clouds threw the mountain peaks into dense shadow. | from/out of the ~s A huge figure stepped out of the shadows. | through the ~s the fears that kept crowding in on her as she hurried through the shadows

PHRASES live sầu in the shadow of sb/sth (often figurative) She had always lived in the shadow of her older sister.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Shadow nghĩa là gì

shade within clear boundariesa premonition of something adverse

a shadow over his happiness

refuge from danger or observation

he felt secure in his father"s shadow

a dominating and pervasive sầu presence

he received little recognition working in the shadow of his father

an inseparable companion

the poor child was his mother"s shadow

v.

Xem thêm: Đại Gia Hà Dũng Là Ai - 165 Triệu Usd Bốc Hơi Khỏi Túi Đại Gia Hà Dũng

follow, usually without the person"s knowledge

The police are shadowing her


A small line found on a candle in a candlestick chartthat isused to lớn indicate where the price of a stoông chồng has fluctuated relative to the opening and closing prices. Essentially, these shadows illustrate the highest and lowest prices at which a security has traded over a specific time period.
A shadow can be located either above sầu theopening priceor below theclosing price. When there is a long shadow on the bottom of the candle (lượt thích that of a hammer) thereis a suggestionof an increased màn chơi ofbuying và, depending on the pattern, potentially a bottom.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *