Mô hình SIPOC là gì?

Ý nghĩa của SIPOC

SIPOC là viết tắt của Supplier-Input-Process-Output-Customer, đại diện cho sơ đồ quy trình tổng quát. SIPOC được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa nhà cung cấp, đầu vào, quy trình, đầu ra và khách hàng (bao gồm cả nội bộ và bên ngoài).

Khi nào nên sử dụng SIPOC?

SIPOC thường được sử dụng ở giai đoạn Xác định (Define) trong DMAIC để đạt hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, SIPOC có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào khi cần hiểu rõ hơn về một quy trình cụ thể hoặc sự khác biệt giữa các quy trình.

Tại sao chúng ta lại sử dụng sơ đồ SIPOC?

Các mục đích sử dụng sơ đồ SIPOC bao gồm:

  • Xác định phạm vi và ranh giới của dự án. SIPOC cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc và phạm vi áp dụng trong một hệ thống phức tạp.
  • Xác định nhà cung cấp (Supplier) và khách hàng (Customer).
  • Lựa chọn thành viên phù hợp cho dự án.
  • Nhận biết đầu ra (Output) và đầu vào (Input) của hệ thống.
  • Phát hiện những vấn đề ẩn hay hạn chế (nhược điểm) của hệ thống.

Sơ đồ SIPOC còn giúp chúng ta trả lời những câu hỏi thông thường sau:

  • Quy trình bắt đầu và kết thúc ở đâu?
  • Quy trình có bước nào quan trọng nhất?
  • Thông tin chính ở đầu vào và đầu ra của hệ thống là gì?
  • Hệ thống hướng đến nhóm khách hàng chính nào?
  • Người cung cấp chính của hệ thống là ai?

Cách xây dựng sơ đồ SIPOC

Cách tốt nhất để xây dựng một sơ đồ SIPOC là sử dụng sự hợp tác của các thành viên trong nhóm. Đây là cách đơn giản nhất để tăng cường tinh thần làm việc nhóm. Trước khi bắt đầu, đảm bảo tất cả thành viên hiểu về quy trình để có thể hoàn thành sơ đồ SIPOC từ 1-2 giờ.

Khái niệm SIPOC là gì?

Bước đầu tiên là vẽ quy trình lên tấm bảng hoặc một tờ giấy trắng lớn dính trên tường. Sau đó, sử dụng giấy note Post-it để ghi thông tin. Ngoài ra, có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ khác như PowerPoint, Excel, Visio hoặc Minitab để vẽ SIPOC nhanh hơn.

Quy trình xây dựng sơ đồ SIPOC gồm 5 bước như sau:

Khái niệm SIPOC là gì?

Trong đó thông qua các bước sau:

Khái niệm SIPOC là gì?

Lưu ý: Bước 1 là bước đầu tiên và bước 6 là bước cuối cùng. Bước 2 sẽ cung cấp thông tin về các bước chính của quy trình. Vì SIPOC chỉ là sơ đồ tổng quát, số lượng bước trong quy trình không nên vượt quá 7 bước, tính cả bước đầu tiên và bước cuối cùng.

Dưới đây là ví dụ về SIPOC:

Khái niệm SIPOC là gì?

Nguồn: Creating SIPOC Diagrams (https://Gembaacademy.com)

Han Vo

Related Posts