Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Sleepy là gì

As the tuy nhiên progresses, dead animals are piled up on their jeep & the barman becomes ever sleepier before collapsing on the floor.
If he were handling a sleepy corporation, he would vày a little revaluation followed by asset stripping, và pay himself substantial dividends.
There are those who suffer from the disease of encephalitis lethargica, or sleepy sickness, meningitis, & frequent epileptic fits.
Friend"s reference is to lớn sleeping sickness (trypanosomiasis) not to sleepy sickness (encephalitis lethargica).
I will consider this suggestion in connection with other questions relating khổng lồ sleepy sickness which are at present engaging my attention.
In one village the school has been closed & it has turned into a sleepy village to lớn which people retire.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của các nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Noo Phước Thịnh Sở Hữu Hồ Sơ Tình Ái Với Các Mỹ Nhân Việt, Mai Phương Thuý

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *