18 lỗi ngữ pháp tiếng Anh tưởng đơn giản nhưng hoá ra ai cũng từng mắc phải một vài lần trong đời!

Dưới đây là 18 lỗi ngữ pháp trong tiếng Anh đã được tìm hiểu từ các bài kiểm tra mà hầu hết mọi người thường mắc phải.

1. “Sneak peak” hay “Sneak peek”?

Chúng ta thường nhầm “Sneak peek” (có nghĩa là nhìn lén hoặc xem trước điều gì đó) thành “sneak peak”. Cần lưu ý rằng từ “peak” có nghĩa là đỉnh núi trong khi “peek” chỉ là cái nhìn lướt qua.

2. “Eccetera” hay “Etcetera”?

Từ “Etcetera” có nghĩa là vàn vân hoặc viết tắt là “etc.”. Một số người thường viết sai thành “eccetera” hoặc “ect.”.

3. “Expresso” hay “Espresso”?

“Espresso” mới là cà phê được pha bằng máy sử dụng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn, không phải là “expresso”.

4. “Emigrate to” hay “Immigrate to”?

Động từ “Emigrate” luôn đi cùng với giới từ “from” trong khi “immigrate” dùng với “to”. Nghĩa là “emigrate” là di cư đến nơi nào đó và “immigrate” là nhập cư đến nơi khác.

5. “For all intensive purposes” hay “For all intents and purposes”?

Chính xác là “For all intents and purposes” – xuất phát từ cụm “to all intents, constructions, and purposes.” có nghĩa là một cách chính thức hoặc có hiệu quả.

6. “Peaked my interest” hay “Piqued my interest”?

Cụm chính xác là “Piqued my interest” có nghĩa là khơi dậy sự tò mò, hứng thú của tôi.

7. “All the sudden” hay “All of a/the sudden”?

Cụm chính xác là “All of a/the sudden” với nghĩa bất ngờ, đột ngột.

8. “Irregardless” hay “Regardless”?

Từ đúng là “Regardless” có nghĩa không xem xét hoặc bất chấp điều gì.

9. “Wet your appetite” hay “Whet your appetite”?

Cụm từ “Whet your appetite” có nghĩa là đánh thức khao khát của bạn đối với điều gì đó. Cụm thành ngữ này thường bị nhầm thành “wet your appetite”.

10. “Statue of limitations” hay “Statute of limitations”?

Cụm “Statute of limitations” mang nghĩa là pháp quy về thời hạn hoặc thời gian hiệu lực.

11. “Piece of mind” hay “Peace of mind”?

Nhiều người vẫn hay dùng sai hai cụm từ này trong khi “Peace of mind” có nghĩa là bình tĩnh, yên tâm trong khi “piece of mind” chỉ là một phần nhỏ trong tâm trí.

12. “One in the same” và “One and the same”?

Cụm “One and the same” có nghĩa là cùng một, cũng như nhau.

13. “Beckon call” hay “Beck and call”?

Cụm đúng là “Beck and call” và thường được dùng trong cụm từ “at someone’s beck and call”. Nghĩa là sẵn sàng phục vụ ai đó bất kỳ lúc nào được yêu cầu.

14. “A mute point” hay “A moot point”?

Chính xác là “A moot point”, có nghĩa thường được đề cập hoặc tranh luận nhưng không có câu trả lời chắc chắn.

15. “Supposably” hay “Supposedly”?

Từ “Supposedly” có nghĩa là cho rằng, giả sử, nói như thể là.

16. “Asterix” hay “Asterisk”?

Từ “Asterisk” có ký hiệu *, được sử dụng để chỉ một chú thích ở cuối trang hoặc để cho biết có một chữ cái bị thiếu trong một từ

17. “Fall by the waste side” và “Fall by the way side”?

Từ “Fall by the wayside” có nghĩa là dừng lại, không còn tiếp tục hoạt động được nữa.

18. “I could care less” hay “I couldn’t care less”?

“I couldn’t care less” có ý nghĩa là tôi không quan tâm đến điều gì đó. Nghĩa tương đương với cụm từ này là “I don’t give a damn” hoặc “I don’t care”.

Related Posts