a person who respects & likes only people who are of a high social class, and/or a person who has extremely high standards who is not satisfied by the things that ordinary people like:

Bạn đang xem: Snob là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


a person who judges the importance of people mainly by their social position or wealth, & who believes social position or wealth makes one person better than others
A snob can also be a person who gives a very high value to lớn any quality which that person believes makes him or her better than other people:
The " educated class ", mainly government clerks, he wrote, were " social snobs ", unwilling to lớn set with manual workers.
There still seems to be ample material for pictures, in papers which cater for the snob, of people enjoying expensive amusements.
I have always felt that those who are stricken with the disease of class consciousness are really the biggest snobs in the world.
Some of them are all right, but some are very far from right, và they are maintained on a kind of snob appeal.
The picture of these schools as hot houses producing segregated intellectual snobs is ludicrous khổng lồ everyone who has ever stepped inside them.
Các cách nhìn của các ví dụ ko trình bày quan điểm của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *