*

*

Một số tự nhiên và thoải mái gồm nhì chữ số, trong các số đó chữ số hàng chục to hơn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 9. Đó là số nào?


Câu hỏi: Một số tự nhiên có hai chữ số, trong số đó chữ số hàng trăm to hơn chữ số mặt hàng đơn vị là 9. Đó là số nào?

Lời giải:

Điện thoại tư vấn chữ số mặt hàng đơn vị của số phải search là a (a ∈ ℕ, 0 ≤ a ≤ 9)

Giả sử chữ số hàng đơn vị chức năng là 1 trong những, bởi chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số sản phẩm đơn vị là 9 do đó chữ số hàng trăm là: 1 + 9 = 10, điều này không xảy ra.

Bạn đang xem: Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số

Nếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng lớn hơn 1 thì chữ số hàng trăm to hơn 10, điều này không xảy ra.

Vì chũm a = 0 tuyệt chữ số mặt hàng đơn vị là 0

Chữ số hàng trăm là: 0 + 9 = 9

Vậy số đề nghị tìm có hai chữ số là 90.

*

Cùng Top lời giải ôn tập lại các kỹ năng và kiến thức về số tự nhiên và thoải mái nhé:

A. Lý thuyết Tập phù hợp các số tự nhiên

1. Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

+ Tại lớp 4, ta đã có được đọc số tự nhiên là các số 0, 1, 2, 3, …, 100, …., 1000, ….

+ Sang mang lại công tác Toán thù lớp 6, tập đúng theo những số thoải mái và tự nhiên được tư tưởng là tập vừa lòng phần lớn số lớn hơn hoặc bằng 0, cùng được kí hiệu là N.

+ Bởi vậy các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, …. Là các bộ phận của tập hợp N. Ta có N = 0; 1; 2; 3; 4; 5; …; ….

+ Mỗi số thoải mái và tự nhiên được màn biểu diễn bởi vì một điểm trên tia số, bao gồm điểm 0 ứng với điểm gốc của tia số. Điểm màn biểu diễn số tự nhiên và thoải mái a trên tia số được Call là vấn đề a.

Ví dụ:

*

+ Tập phù hợp các số tự nhiên và thoải mái khác 0 được kí hiệu là N*. Ta có: N* = 1; 2; 3; 4; 5; …; ….

2. Thứ tự trong tập hòa hợp số trường đoản cú nhiên

a) Tính hóa học 1: Trong nhị số tự nhiên và thoải mái khác biệt, bao gồm một số nhỏ hơn số tê. khi số a nhỏ tuổi rộng số b, ta viết a a.

+ Trong tia số, chiều mũi thương hiệu sẽ đi tự trái quý phái yêu cầu, điểm ở phía trái đã màn biểu diễn số bé dại rộng.

+ Ví dụ: So sánh nhị số 2 cùng 6, biểu diễn 2 số bên trên tia số.

Lời giải:

Trong nhị số 2 với 6 thì ta gồm 2 2.

Biểu diễn trên tia số:

*

+ Trong khi ta viết a b nhằm chi a b hoặc a = b.

b) Tính hóa học 2: Nếu a Lời giải:

Ba số thoải mái và tự nhiên thường xuyên tăng đột biến là 77, 78, 79.

d) Tính hóa học 4: Số 0 là số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuyệt nhất và không tồn tại số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Đức Ông Tại Chủa Năm Tân Sửu 2021, Văn Khấn Đức Ông Tại Chủa Năm Tân Sửu 2021

e) Tính hóa học 5: Tập vừa lòng các số tự nhiên tất cả vô số (vô hạn) thành phần.

B. Bài tập dượt tập


Bài 1.9 trang 9 sách bài xích tập Toán thù lớp 6 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống: hotline A là tập hòa hợp các số thoải mái và tự nhiên bao gồm nhì chữ số, trong số ấy chữ số sản phẩm đơn vị chức năng to hơn chữ số hàng trăm là 3. Hãy thể hiện tập vừa lòng A bằng phương pháp liệt kê các phần tử của nó.

Lời giải:

điện thoại tư vấn số thoải mái và tự nhiên bao gồm nhì chữ số là ab (a, b ∈ ℕ, 1 ≤ a ≤ 9, 0 ≤ b ≤ 9)

Vì chữ số hàng đơn vị to hơn chữ số hàng chục là 3 buộc phải b ≥ 3 đề nghị ta tất cả bảng sau:

b

3

4

5

6

7

8

9

a

0

1

2

3

4

5

6

 

Loại bởi vì a không giống 0

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Các số tự nhiên và thoải mái tất cả hai chữ số thỏa mãn yên cầu bài tân oán là: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Do kia tập đúng theo A được viết: A = 14; 25; 36; 47; 58; 69.

Bài 1.10 trang 9 sách bài xích tập Toán thù lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức cùng với cuộc sống: Hãy viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 bao gồm 6 chữ số.

Lời giải:

Một số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 bao gồm 6 chữ số thì những chữ số của số kia buộc phải đạt quý hiếm lớn số 1 có thể.

Vì chữ số đầu tiên lớn nhất thì chữ số đầu tiên nên là 9

Năm chữ số tiếp theo sau lớn số 1 là số 9

Vậy số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 có 6 chữ số: 999 999.

Bài 1.11 trang 9 sách bài xích tập Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức cùng với cuộc sống: Số tự nhiên làm sao lớn số 1 bao gồm 6 chữ số không giống nhau?

Lời giải:

Một số tất cả 6 chữ số khác biệt là số lớn số 1 thì:

Chữ số đầu tiên của nó yêu cầu là số lớn nhất Tức là số 9

Chữ số tiếp đến yêu cầu là số lớn số 1 khác 9 Tức là số 8

Chữ số tiếp nối cần là số lớn số 1 khác 9 và 8 Tức là số 7

Chữ số tiếp nối buộc phải là số lớn nhất khác 9; 8 và 7 Có nghĩa là số 6

Chữ số tiếp nối phải là số lớn nhất khác 9; 8; 7; và 6 Tức là số 5

Chữ số hàng đơn vị chức năng yêu cầu lớn số 1 khác 9; 8; 7; 6; 5 Có nghĩa là số 4

Bài 1.12 trang 9 sách bài xích tập Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống:

Cho tập thích hợp P.. = 0; 4; 9. Hãy viết những số từ bỏ nhiên:

a) Có tía chữ số cùng tập hợp những chữ số của chính nó là tập P;

b) Có ba chữ số lấy vào tập P..

Lời giải:

a) Vì số tự nhiên bao gồm ba chữ số cùng tập thích hợp những chữ số của chính nó là tập P tức thị số thoải mái và tự nhiên tất cả ba chữ số không giống nhau được sản xuất thành tự tía chữ số 0; 4; 9

điện thoại tư vấn số thoải mái và tự nhiên có bố chữ số khác biệt là abc (a; b; c ∈ 0; 4; 9 với a ≠ b ≠ c)

Vì chữ số hàng trăm ngàn khác 0 bắt buộc a = 4 hoặc a = 9.

+) Với a = 4, ta bao gồm những số thỏa mãn là: 409; 490

+) Với a = 9, ta gồm các số thỏa mãn nhu cầu là: 904; 940

Vậy ta được các số thỏa mãn đề bài là: 409; 490; 904; 940.

b) Vì số tự nhiên bao gồm bố chữ số rước trong tập P thì những số đề nghị tìm kiếm được viết bởi 0; 4; 9 dẫu vậy không duy nhất thiết xuất hiện cả cha chữ số đó. Vậy từng chữ số có thể không có mặt hoặc có mặt 1; 2 hoặc 3 lần.

điện thoại tư vấn số tự nhiên và thoải mái bao gồm tía chữ số là abc (a; b; c ∈ 0; 4; 9)

Vì chữ số hàng trăm ngàn không giống 0 nên a = 4 hoặc a = 9

* Trường hợp 1: a = 4

+) Với a = 4, b = 0 ta tất cả bố số: 400; 404; 409

+) Với a = 4, b = 4 ta được ba số: 440; 444; 449

+) Với a = 4, b = 9 ta được ba số: 490; 494; 499

* Trường phù hợp 2: Với a = 9

+) Với a = 9, b = 0 ta được cha số: 900; 904; 909

+) Với a = 9; b = 4 ta được cha số: 940; 944; 949

+) Với a = 9, b = 9 ta được tía số: 990; 994; 999

Vậy các số thỏa mãn điều kiện đề bài bác là: 400; 404; 409; 440; 444; 449; 490; 494; 499; 900; 904; 909; 940; 944; 949; 990; 994; 999.

Bài 1.13 trang 9 sách bài xích tập Tân oán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức cùng với cuộc sống: Viết tập hợp những số tự nhiên có bố chữ số mà lại tổng các chữ số của chính nó bằng 4.

Lời giải:

Call số tự nhiên và thoải mái bao gồm bố chữ số là abc (a, b, c ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b, c ≤ 9)

Vì tổng những chữ số của chính nó bằng 4 tốt a + b + c = 4 yêu cầu những chữ số hầu như nhỏ rộng hoặc bằng 4. Do a đứng ở hàng nghìn cần a ∈ 1;2;3;4

Trường đúng theo 1: Với a = 4, ta có: 4 + b + c = 4 ⇒ b + c = 0, ta được b = 0 cùng c = 0. Do đó ta lập được 1 số ít là 400.

Trường phù hợp 2: Với a = 3, ta có: 3 + b + c = 4 ⇒ b + c = 1 bởi đó b ≤ 1

+) Với b = 0 thì c = 1 ta được số 301

+) Với b = 1 thì c = 0 ta được số 310

Trường đúng theo 3: Với a = 2, ta được: 2 + b + c = 4 ⇒ b + c = 2 vị đó b ≤ 2

+) Với b = 0 thì c = 2, ta được số 202

+) Với b = 1 thì c = 1, ta được số 211

+) Với b = 2 thì c = 0, ta được số 220

Trường hợp 4: Với a = 1, ta được: 1 + b + c = 4 ⇒ b + c = 3 vì chưng đó b ≤ 3

+) Với b = 0 thì c = 3, ta được số 103

+) Với b = 1 thì c = 2, ta được số 112

+) Với b = 2 thì c = 1, ta được số 121

+) Với b = 3 thì c = 0, ta được số 130

Giả sử tập hòa hợp các số tự nhiên và thoải mái có bố chữ số mà lại tổng các chữ số của chính nó bằng 4 là A.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *