spiral tức thị gì, tư tưởng, các áp dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm spiral giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của spiral.

Bạn đang xem: Spiral là gì


Từ điển Anh Việt

spiral

/"spaiərəl/

* tính từ

xoắn ốc

spiral spring: lốc xoáy xoắn ốc

* danh từ

mặt đường xoắn ốc, con đường trôn ốc

(sản phẩm không) sự cất cánh theo đường xoắn ốc

sự tạo thêm dần dần, sự lên từ từ; sự giảm từ từ, sự xuống từ tốn (giá bán...)

* nội đụng từ

chuyển động theo hình xoắn ốc, xoắn theo hình trôn ốc

tăng vọt dần; giảm dần dần dần

spiral

mặt đường xoắn ốc

Cornu s. mặt đường xoắn ốc Coocnu

equiangular s. đường xoắn ốc đẳng giác

hyperbolic s. đường xoắn ốc hipebolic

logarithmic double s. đường xoắn ốc kxay lôga

parabolic s. con đường xoắn ốc parabolic

sine s. con đường xoắn ốc sin


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

spiral

* khiếp tế

sự tăng nhanh thường xuyên (giá cả...)

xoắn ốc lạm phát

* kỹ thuật

ước thang xoắn

đường xoắn ốc

sự xoắn

xoắn ốc

cơ khí & công trình:

bánh răng trục đối

mặt xoắn vít

xây dựng:

hình xoắn ốc

thuộc hình xoắn ốc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new từng ngày, luyện nghe, ôn tập với đánh giá.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp tự điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm:


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô kiếm tìm tìm với để thoát khỏi.Nhập từ bỏ nên tra cứu vào ô tìm tìm và coi những tự được gợi ý hiển thị bên dưới.lúc bé trỏ đã bên trong ô tra cứu tìm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển thân các từ được nhắc nhở.Sau kia nhấn (một lượt nữa) giúp thấy chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập tự nên search vào ô tìm kiếm kiếm và coi những tự được gợi nhắc hiển thị bên dưới.Nhấp con chuột vào trường đoản cú mong muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn thêm các bạn sẽ ko thấy được trường đoản cú bạn muốn tra cứu trong danh sách gợi ý,lúc ấy bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm hiển thị từ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *