Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Stash là gì

That is, the posterior corridor of the mã sản phẩm was stashed with wooden figures representing deceased individuals wrapped in burial shrouds of spun cotton (figure 5).
How much social security funding is stashed away on helping people who have sầu been injured in road accidents?
A toàn thân that dealt with tax collection might have lớn make covert inquiries lớn establish whether someone was stashing money away.
The high value of the pound has facilitated the massive sầu export of capital—stashing away overseas the benefits from oil.
It means that parties and their associates should not hold stocks of weaponry stashed away in case the voters vì not support them.
Up khổng lồ that date £31 billion had been stashed away as a cumulative total, và in the next year or two it will reach nearly £100 billion.
The police tell me that they are now having difficulty in finding the stashes of drink that youngsters go lớn increasingly greater lengths to conceal.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu đạt cách nhìn của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Ostrich Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ostrich Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *