Sau khi Tôn Ngộ Không thành Phật, vì sao không tìm được sư phụ Bồ Đề Tổ Sư?

Trong câu chuyện “Tây Du Ký”, Tôn Ngộ Không đã vượt qua núi, sông và đại dương để tới Tây Ngưu Hạ Châu ở Linh Đài Phương Thốn sơn để học đạo từ Bồ Đề Tổ Sư.

Đáng chú ý, Bồ Đề Tổ Sư, cũng như Phật Tổ Như Lai, đã cư ngụ tại Thiên Ngưu Hạ Châu. Ông cũng là một tôn giả Tây phương quan trọng.

tây du ký, tôn ngộ không, bồ đề tổ sư

Sau khi trở thành đệ tử, Bồ Đề Tổ Sư hỏi Tôn Ngộ Không về tên của hắn. Tôn Ngộ Không nhanh chóng trả lời rằng: “Con không có danh tính. Nếu bị người khác chửi, con không thấy phiền lòng; nếu bị người khác đánh, con cũng không giận dữ; chỉ cần lễ đáp lại là đủ. Con không có tên suốt đời”. Bằng một câu trả lời đơn giản từ con khỉ đá, Bồ Đề Tổ Sư đã nhận ra bản chất thật sự của Tôn Ngộ Không và đặt tên cho hắn là “Tôn Ngộ Không”. Từ “Tôn” có nghĩa là “khỉ”, và “Ngộ Không” có nghĩa là “giác ngộ đạt được tự nhiên”. “Không” là trạng thái cao nhất để đạt được trọn vẹn, đắc đạo và không niệm. Chỉ khi đạt được trạng thái “Không” này, người tu luyện mới có thể đúng sự trở về hình ảnh nguyên thủy của bản thể.

tây du ký, tôn ngộ không, bồ đề tổ sư

Ảnh hình Bồ Đề Tổ Sư và Tôn Ngộ Không trong phiên bản “Tây Du Ký” năm 1986.

Sau 7 năm học đạo, Bồ Đề Tổ Sư đã dạy cho Tôn Ngộ Không phương pháp sống lâu và 72 phép biến hóa (Thất thập nhị huyền công – Địa Sát). Việc tu luyện phép sống lâu thật sự là cách thoát khỏi sự chi phối của Ngũ hành, và cao cấp hơn nữa là vượt ra khỏi Tam giới, không trải qua luân hồi và sinh tử để đạt đến vị trí La Hán, Chân Nhân.

Sau khi học phép thuật này, Tôn Ngộ Không tỏ ra kiêu ngạo và cho rằng mình có thể gây dựng danh tiếng trong Linh Đài Phương Thốn. Nhưng không ngờ rằng hắn đã phạm sai lầm và bị sư phụ đuổi khỏi đó. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Bồ Đề Tổ Sư chính là người đã đuổi Tôn Ngộ Không xuống núi và cắt đứt mọi liên lạc với hắn vì có một kết nối đặc biệt. Hơn nữa, khi đuổi Tôn Ngộ Không, tổ sư còn bắt hắn thề rằng sau này hắn sẽ không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về việc là môn đồ của ông.

tây du ký, tôn ngộ không, bồ đề tổ sư

Có nhiều quan điểm cho rằng Bồ Đề Tổ Sư sở hữu khả năng tiên tri và đã trước đã biết về tương lai của Tôn Ngộ Không, biết rằng hắn có thể làm nhiều việc đặc biệt và cuối cùng sẽ thành công trong việc tu luyện. Chính vì vậy, ông đã đặt tên cho hắn theo tên pháp danh Phật và dạy cho hắn phép thuật trước khi đuổi hắn đi.

Ngay cả Như Lai cũng không biết về thân phận của Bồ Đề Tổ Sư. Mặc dù có khả năng siêu việt nhìn thấu mọi thứ, Như Lai cũng không nhìn thấy được sư phụ đầu tiên của Tôn Ngộ Không.

tây du ký, tôn ngộ không, bồ đề tổ sư

Thậm chí Tôn Ngộ Không, một người sở hữu phép thuật cao siêu và có thể bay đi trên mây, cũng không thể tìm thấy sư phụ. Điều này cho thấy Bồ Đề Tổ Sư đã biết trước mọi thứ.

Related Posts