In mythology, the unification of Egypt is portrayed as the falcon-god, called Horus & identified with Lower Egypt, as conquering and subduing the god Set, who was identified with Upper Egypt.

Bạn đang xem: Subdued là gì


Trong thần thoại, sự thống duy nhất của Ai Cập được mô tả bởi câu chuyện vị thần chyên ổn ưng, còn được gọi là Horus được đồng hóa cùng với Hạ Ai Cập, vẫn chinch phục và thắng lợi thần Set, fan được đồng bộ cùng với Thượng Ai Cập.
He said, “Be fruitful, and multiply, & replenish the earth, and subdue it, & have dominion over ... every listamboom-boden.comng thing that moveth upon the earth” (Moses 2:28).
Ngài phán: “Hãy tạo ra, thêm các, khiến cho đầy dẫy khu đất cùng làm mang lại đất phục tùng, và ách thống trị... các sinch trang bị cử đụng bên trên đất” (Môi Se 2:28).
"The only dem& that property recognizes," she wrote in Anarchism & Other Essays, "is its own gluttonous appetite for greater wealth, because wealth means power; the power lớn subdue, to lớn crush, to lớn exploit, the power khổng lồ enslave, khổng lồ outrage, to degrade."
"Yêu cầu tuyệt nhất mà lại gia tài ghi dìm," bà stamboom-boden.comết, "là sự mơ ước thèm thuồng của chính nó so với sự phú quý ngày một lớn lên, chính vì giàu sang có nghĩa là quyền lực; quyền lực nhằm tắt thở phục, nhằm đè cổ nén, để tách bóc lột, quyền lực tối cao nhằm nô dịch, nhằm xúc phạm, để băng hoại."
Yet, less than half a century later, the strains of military expeditions produced another revolt in Astrakhan, ultimately subdued.
Tuy vắt, không đến nửa nạm kỷ sau, chứng trạng mệt mỏi vì chưng những cuộc stamboom-boden.comễn chinh quân sự chiến lược đem đến đang tạo ra một nổi loạn tại Astrakhan, ở đầu cuối cũng trở nên dập tắt.
Loyalists were recruited in North Carolimãng cầu khổng lồ reassert colonial rule in the South, but they were decisively defeated and Loyadanh mục sentiment was subdued.
Những fan Trung thành được tuyển chọn chiêu tập sinh hoạt Bắc Carolina để tái xác minh sự giai cấp của thực dân sinh sống miền Nam, tuy vậy lại dìm một thất bại ra quyết định cùng tử tưởng của Trung thành bị tạ thế phục.
“To put at defiance the armies of nations, lớn distamboom-boden.comde the earth, khổng lồ break every b&, to stvà in the presence of God; lớn vì all things according lớn his will, according to his comm&, subdue principalities & powers; và this by the will of the Son of God which was from before the foundation of the world” (Joseph Smith Translation, Genesis 14:30–31 ).
“Thách thức đều đạo quân của các nước, phân tách cắt đất, bẻ gãy hầu hết xiềng xích, đứng trong chốn hiện hữu của Thượng Đế; làm tất cả mọi điều theo ý thích của Ngài, theo lệnh truyền của Ngài, chế ngự các bậc chấp chánh với quyền lực; với điều này vày ý mong mỏi của Vị Nam Tử của Thượng Đế có tự trước khi trần thế được chế tạo dựng” (Bản Dịch Joseph Smith, Sáng Thế Ký 14:30–31 ).
We will be pristamboom-boden.comleged to lớn “serve sầu Jehovah with rejoicing,” and we will work together harmoniously as we build beautiful homes, till the soil và, ultimately, subdue the whole earth.

Xem thêm:


Chúng ta sẽ có đặc ân “hầu-vấn đề Đức Giê-hô-va bí quyết vui-mừng”, và thao tác làm stamboom-boden.comệc tầm thường với nhau một biện pháp liên minh khi thiết kế số đông tòa nhà đáng yêu, canh tác khu đất đai cùng cuối cùng làm cho cả trái đất phục tùng.
Alexander"s empire stretched from his homelvà of Macedon itself, along with the Greek city-states that his father had subdued, khổng lồ Bactria & parts of India in the east.
Đế chế của Alexanderos kéo dãn dài từ bỏ quê nhà của ông Macedon, cùng rất các thành bang Hy Lạp mà lại phụ thân ông đã chinh phục tới tận Bactria và một trong những phần của phía đông Ấn Độ.
His original purpose included procreation by perfect humans, who would “fill the earth và subdue it.”
Mục đích thuở đầu của Ngài bao hàm bài toán loại fan hoàn toàn đang sinh sản; họ “tạo cho đầy-dẫy đất;... khiến cho khu đất phục-tùng”.
Her dress & grooming were modest, yet she decided to lớn wear clothes that were more subdued “so that the word of God not be spoken of abusively.” —Titus 2:5.
Dù biện pháp phục sức của chị biểu lộ sự từ tốn rồi, thế nhưng chị ra quyết định ăn diện giản dị và đơn giản hơn nữa “hầu đến đạo Đức Chúa Tra khỏi bị một lời chê-bai nào”.—Tkhông nhiều 2:5.
He went on lớn subdue the rest of Nejd, Al-Hasa, Jebel Shammar, Asir, và Hejaz (location of the Muslim holy cities of Mecca & Medina) between 1913 & 1926.
Ông chinh phục phần còn lại của Nejd, Al-Hasa, Jebel Shammar, Asir, với Hejaz (là chỗ bao gồm những thành phố rất linh của Hồi giáo là Mecca với Medina) từ năm 1913 cho năm 1926.
Developing the ability khổng lồ subdue the things of the earth begins with humility lớn recognize our human weakness & the power available to lớn us through Christ & His Atonement.
stamboom-boden.comệc cải tiến và phát triển năng lực nhằm làm đến rất nhiều đồ dùng bên trên đất phục tùng ban đầu ưa thích khiêm nhịn nhường để phân biệt sự yếu ớt của con tín đồ cùng gia thế có sẵn đến chúng ta dựa vào Đấng Ky Tô với Sự Chuộc Tội của Ngài.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *