Cách xóa điểm khôi phục hệ thống trong Windows 10

System protection (nếu được kích hoạt) là tính năng cho phép bạn khôi phục hệ thống bằng cách đưa máy tính của bạn trở lại trạng thái trước đó, được gọi là điểm khôi phục hệ thống. Điều này rất hữu ích nếu máy tính của bạn không hoạt động tốt và gần đây bạn đã cài đặt một ứng dụng, trình điều khiển hoặc bản cập nhật.

Mỗi điểm khôi phục chứa thông tin cần thiết để khôi phục hệ thống về trạng thái đã được chọn. Điểm khôi phục được tạo tự động khi bạn cài đặt một ứng dụng, trình điều khiển hoặc bản cập nhật Windows mới và cũng có thể được tạo bằng cách thủ công. Việc khôi phục sẽ không ảnh hưởng đến các tệp cá nhân trong thư mục %UserProfile%, nhưng sẽ xóa ứng dụng, trình điều khiển và các bản cập nhật đã được cài đặt sau khi điểm khôi phục được tạo.

Khi bạn nhận được bản cập nhật lớn hoặc tính năng mới cho Windows 10, tất cả các điểm khôi phục sẽ tự động bị xóa trong quá trình cập nhật vì các điểm khôi phục cũ không tương thích với Windows Update mới.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa tất cả hoặc một số điểm khôi phục hệ thống cụ thể trên các ổ đĩa trong Windows 10.

Lưu ý:

  • Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể xóa điểm khôi phục hệ thống.
  • Điểm khôi phục được lưu trữ trong thư mục OS System Volume Information và được bảo vệ và ẩn trong thư mục gốc của mỗi ổ đĩa mà bạn đã kích hoạt tính năng System protection.

Xóa tất cả điểm khôi phục hệ thống cho một ổ đĩa trong Cài đặt bảo vệ hệ thống

1. Thực hiện bước 2, bước 3 hoặc bước 4 dưới đây tùy thuộc vào cách bạn muốn mở Cài đặt.

2. Mở menu Win+X Quick Link, nhấp vào Cài đặt và chuyển đến bước 5 dưới đây.

3. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng), nhấp vào biểu tượng Cài đặt và chuyển đến bước 5 dưới đây.

4. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng), nhấp vào biểu tượng Phục hồi, nhấp vào liên kết Cấu hình Khôi phục hệ thống và chuyển đến bước 6 dưới đây.

Nhấp vào liên kết Cấu hình Khôi phục hệ thống
Nhấp vào liên kết Cấu hình Khôi phục hệ thống

5. Nhấp vào liên kết Bảo vệ hệ thống ở phía bên trái.

6. Nếu bạn nhận được lời nhắc từ UAC, nhấp vào Yes.

7. Trong Thiết lập bảo vệ, chọn một ổ đĩa (ví dụ: C:) mà bạn muốn xóa tất cả các điểm khôi phục từ đó và nhấp vào nút Cấu hình.

Nhấp vào nút Cấu hình
Nhấp vào nút Cấu hình

8. Nhấp vào Xóa.

9. Nhấp vào Tiếp tục để xác nhận.

10. Nhấp vào Đóng khi hoàn tất.

11. Bạn sẽ thấy rằng Ổ đang sử dụng hiện tại sẽ là 0 byte.

Bạn sẽ thấy rằng Ổ đang sử dụng hiện tại sẽ là 0 byte
Bạn sẽ thấy rằng Ổ đang sử dụng hiện tại sẽ là 0 byte

Xóa tất cả hoặc các điểm khôi phục hệ thống cụ thể trong Disk Cleanup

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể sử dụng tùy chọn này.

A) Nhấp vào nút Làm sạch tệp hệ thống để chạy Disk Cleanup với quyền admin.

B) Nếu nhận được lời nhắc từ UAC, nhấp vào Yes.

C) Nếu bạn có nhiều ổ đĩa hoặc phân vùng trên máy tính, hãy chọn ổ đĩa C: hoặc ký tự ổ đĩa mà bạn muốn làm sạch và nhấp OK, sau đó quay lại.

D) Nhấp vào tab Tùy chọn khác và nhấp vào nút Làm sạch trong Khôi phục hệ thống và Bản sao bóng.

Nhấp vào tab Tùy chọn khác và nhấp vào nút Làm sạch trong Khôi phục hệ thống và Bản sao bóng
Nhấp vào tab Tùy chọn khác và nhấp vào nút Làm sạch trong Khôi phục hệ thống và Bản sao bóng

E) Nhấp vào Xóa để xác nhận.

Xóa tất cả hoặc điểm khôi phục hệ thống cụ thể trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh vssadmin list shadows vào Command Prompt với quyền admin và nhấn Enter.

Sao chép và dán lệnh vssadmin list shadows vào Command Prompt
Sao chép và dán lệnh vssadmin list shadows vào Command Prompt

3 Thực hiện bước 4 (để xóa tất cả), bước 5 (xóa tất cả trên ổ đĩa), bước 6 (xóa cũ nhất trên ổ đĩa) hoặc bước 7 (ID bản sao bóng) dưới đây, tuỳ thuộc vào cách bạn muốn xóa các điểm khôi phục.

4. Để xóa tất cả các điểm khôi phục trên tất cả các ổ đĩa, hãy sao chép và dán lệnh dưới đây mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 8 dưới đây.

(Nhận số Y/N để xác nhận trước khi xóa)

vssadmin delete shadows /all

Hoặc

(Xóa mà không cần xác nhận)

vssadmin delete shadows /all /quiet

5. Để xóa tất cả các điểm khôi phục trên một ổ đĩa cụ thể, nhập lệnh dưới đây mà bạn muốn sử dụng trong Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 8 dưới đây.

(Nhận số Y/N để xác nhận trước khi xóa)

vssadmin delete shadows /For=(ký tự ổ đĩa): /all

Hoặc:

(Xóa mà không cần xác nhận)

vssadmin delete shadows /For=(ký tự ổ đĩa): /all /quiet

Thay thế (ký tự ổ đĩa) trong các lệnh trên bằng ký tự ổ đĩa bạn muốn, được liệt kê là Volume gốc: (x: ) từ bước 2 ở trên.

Ví dụ:

vssadmin delete shadows /For=C: /all

Hoặc:

vssadmin delete shadows /For=C: /all /quiet

6. Để xóa điểm khôi phục cũ nhất trên một ổ đĩa cụ thể, nhập lệnh dưới đây mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 8 dưới đây.

(Nhận Y/N để xác nhận trước khi xóa)

vssadmin delete shadows /For=(ký tự ổ đĩa): /oldest

Hoặc:

(Xóa mà không cần xác nhận)

vssadmin delete shadows /For=(ký tự ổ đĩa): /oldest /quiet

Thay thế (ký tự ổ đĩa) trong các lệnh trên bằng ký tự ổ đĩa bạn muốn.

7. Để xóa điểm khôi phục cụ thể bằng ID bản sao bóng, Nhập lệnh dưới đây vào Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 8 dưới đây.

vssadmin delete shadows /Shadow=(ID bản sao bóng)

Thay thế ID bản sao bóng trong lệnh ở trên bằng số ID bản sao bóng thực tế của điểm khôi phục muốn xóa từ bước 2 ở trên.

Ví dụ:

vssadmin delete shadows /Shadow={3e351030-9ebd-428c-9ff3-86dca40a7f96}

8. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Xóa các điểm khôi phục hệ thống riêng lẻ trong CCleaner

Tùy chọn này cho phép bạn xóa tất cả các điểm khôi phục, trừ điểm khôi phục gần đây nhất.

1. Nếu bạn chưa có, hãy tải xuống và cài đặt chương trình CCleaner miễn phí.

2. Mở CCleaner.

3. Nhấp vào Công cụ ở phía bên trái và nhấp vào Khôi phục hệ thống trong menu Công cụ.

4 Chọn một hoặc nhiều điểm khôi phục được liệt kê mà bạn muốn xóa và nhấp vào Xóa.

Bạn có thể nhấp và giữ phím CTRL, đồng thời nhấp vào các điểm khôi phục để chọn nhiều hơn một điểm ngẫu nhiên.

Xóa các điểm khôi phục hệ thống riêng lẻ trong CCleaner
Xóa các điểm khôi phục hệ thống riêng lẻ trong CCleaner

5. Bấm OK để xác nhận.

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng CCleaner nếu muốn.

Xóa điểm khôi phục hình ảnh hệ thống từ Khôi phục hệ thống trong Windows 10

1. Boot vào Tuỳ chọn khởi động nâng cao từ Cài đặt (được khuyến nghị) từ Bắt đầu > Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Phục hồi > Khởi động nâng cao. Ngoài ra, boot vào Khởi động nâng cao từ phương tiện phục hồi hoặc từ USB hoặc đĩa DVD cài đặt Windows 10.

2. Trong Khởi động nâng cao, mở Command Prompt.

Lưu ý:

Khi bạn boot vào Khởi động nâng cao từ Cài đặt, ổ hệ thống Windows phải có cùng ký tự ổ đĩa như khi bạn đang ở trong Windows, thường là C:

Khi boot từ phương tiện phục hồi hoặc đĩa cài Windows, nó có thể xuất hiện với ký tự khác.

3. Để kiểm tra ký tự ổ đĩa mà hệ thống Windows đang sử dụng, hãy nhập lệnh DISKPART, sau đó tại dấu nhắc Diskpart, nhập LIST VOL và sau đó nhập EXIT. Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách tất cả ổ đĩa.

Kiểm tra ký tự ổ đĩa mà hệ thống Windows đang sử dụng
Kiểm tra ký tự ổ đĩa mà hệ thống Windows đang sử dụng

4. Nếu bạn boot vào Khởi động nâng cao từ Cài đặt, hệ thống Windows thường sẽ là ổ C:. Nếu bạn sử dụng phương tiện phục hồi hoặc phương tiện cài đặt, nó có thể có một ký tự khác. Dù ký tự là gì, hãy nhập nó, theo sau là dấu hai chấm để chuyển sang ổ đó. Nếu, giống như ví dụ trên, đó là ổ C: thì hãy gõ lệnh C:

5. Sử dụng lệnh CD (change directory) để di chuyển đến thư mục WindowsImageBackup:

CD System Volume InformationWindowsImageBackup

6. Sử dụng lệnh DIR để kiểm tra xem bạn có đang ở đúng thư mục không, sau đó sử dụng lệnh DEL:

DEL Catalog*.*

Và:

DEL SPPMetadataCache*.*

… để xóa nội dung của từng thư mục CatalogSPPMetadataCache.

Xóa nội dung của từng thư mục Catalog và SPPMetadataCache
Xóa nội dung của từng thư mục Catalog và SPPMetadataCache

7. Bây giờ, bạn đã xóa các Metadata cho tất cả các điểm khôi phục hình ảnh hệ thống. Đóng cửa sổ Command Prompt (hoặc gõ EXIT) để khởi động lại máy tính và trở lại Windows.

8. Tất cả các điểm khôi phục hình ảnh hệ thống thuộc loại Backup sẽ bị xóa khỏi Khôi phục hệ thống.

Related Posts