Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.

Bạn đang xem: Teeth là gì

Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tin.

Xem thêm: Decathlon Là Gì - Bạn Có Biết: Decathlon Có Nghĩa Là


any of the row of points that stichồng out from the edge of a tool or piece of equipment, such as a comb, saw, or zip
If shocking pictures of smoke-filled lungs or rotting teeth show the harmful effects of smoking, go ahead & print them on packs.
Expert dental opinion is that the benefit of fluoride to lớn the teeth of children và adults is continuous.
She mumbled something, repeated it, & the warden gathered that she was looking for her teeth which she thought she had left under the pillow.
The business of a dentist should be lớn preserve teeth, and not primarily to take them out và replace them with false ones.
Does he understand that dental treatment delayed or avoided will cost more in the over and will damage the nation"s teeth?
Even today, in the teeth of a vicious recession, business starts continue khổng lồ keep pace with business failures.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của các bên cấp phép.

tooth

Các từ bỏ thường xuyên được thực hiện với tooth.


Going khổng lồ the dentist should not be regarded as a break for the carer, even if a broken tooth is being attended to.
Những ví dụ này trường đoản cú stamboom-boden.com English Corpus cùng từ bỏ các mối cung cấp trên website. Tất cả phần lớn chủ kiến trong số ví dụ ko diễn tả ý kiến của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của người cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *