Because we can easily fall prey to the machinations of Sachảy, who is a master in making what is wrong appear desirable, as he did when tempting Eve. —2 Corinthians 11:14; 1 Timothy 2:14.

Bạn đang xem: Tempting là gì


Bởi vì chưng bọn họ dễ dàng mắc mồi nhử của Sa-rã, là người siêu lão luyện trong câu hỏi làm gần như điều không đúng trái trông có vẻ như thu hút, nhỏng hắn đang có tác dụng khi cám dỗ Ê-va.—2 Cô-rinh-tô 11:14; 1 Ti-mô-thê 2:14.
If we implore hlặng not to allow us to lớn fail when we are tempted, he will help us so that we are not overreached by Sarã, “the wicked one.”
Nếu van nài Ngài đừng để chúng ta bị sa vào cám dỗ, Ngài để giúp đỡ sức hầu họ không biến thành Sa-rã, tức “kẻ ác”, đánh bại.
But God is faithful, and he will not let you be tempted beyond what you can bear, but along with the temptation he will also make the way out in order for you khổng lồ be able to endure it.” —1 Corinthians 10:13.
Đức Chúa Ttách là thành-tín, Ngài ko phải cho bạn bè bị cám-dỗ vượt mức độ mình đâu; cơ mà vào sự cám-dỗ, Ngài cũng msống đường cho thoát khỏi, nhằm bằng hữu có thể chịu đựng được”.—1 Cô-rinh-đánh 10:13.
(Psalm 1:1, 2) Also, the Gospel recorded by Matthew tells us that when Jesus Christ rejected Satan’s efforts to tempt Hlặng, He quoted from the inspired Hebrew Scriptures, saying: “It is written, ‘Man must live, not on bread alone, but on every utterance coming forth through Jehovah’s mouth.’”
Cũng vậy, sách Phúc âm của Ma-thi-ơ tường thuật rằng Lúc Giê-su Christ bác bỏ bỏ các nỗ lực của Sa-tan để cám dỗ ngài, ngài trích Kinh-thánh được soi dẫn phần giờ Hê-bơ-rơ với nói: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ dựa vào bánh nhưng mà thôi, tuy vậy nhờ phần đa tiếng nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).
The use of artificial lures to lớn fool and catch a fish is an example of the way Lucifer often tempts, deceives, và tries to lớn ensnare us.
Việc thực hiện mồi giả nhằm lừa bắt một nhỏ cá là một trong những ví dụ về cách Lu Xi Phe thường xuyên cám dỗ, lừa gạt và cố gắng gài bả bọn họ.
Though we may not be able to lớn change jobs, there may be other ways khổng lồ remove ourselves from tempting circumstances.
(1 Corinthians 10:13) We can pray that Jehovah lead us so that we are not tempted beyond what we can bear & that he provide a way of escape when we are sorely distressed.
Chúng ta hoàn toàn có thể nguyện cầu Đức Giê-hô-va gợi ý chúng ta nhằm không trở nên cám dỗ thừa sức Chịu đựng với để Ngài cung ứng một lối thoát Lúc chúng ta bị nguy hiểm.
But God is faithful, & he will not let you be tempted beyond what you can bear, but along with the temptation he will also make the way out in order for you to be able to endure it.”—1 Corinthians 10:13.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Luân Tang Là Ai 当你孤单你会想起谁, Luân Tang (伦桑), Mãn Hán Toàn Tịch, Cv, Ca Sĩ Mạng Cùng Đồng Bọn


Đức Chúa Ttách là thành-tín, Ngài không phải mang lại bằng hữu bị cám-dỗ quá mức độ mình đâu; cơ mà trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mngơi nghỉ lối mang lại thoát ra khỏi, để bằng hữu rất có thể chịu đựng được” (I Cô-rinh-tô 10:13).
After filling your nose with the tantalizing odors và your eyes with the appealing colors, you might be tempted to taste the succulent food.
+ But God is faithful, và he will not let you be tempted beyond what you can bear,+ but along with the temptation he will also make the way out so that you may be able to endure it.
+ Tuy nhiên, Đức Chúa Ttránh là đấng trung tín, ngài sẽ không nhằm anh em bị cám dỗ vượt sức mình,+ mà lại vẫn msinh sống lối thoát hiểm, hầu bằng hữu có thể Chịu đựng đựng trong khi bị cám dỗ.
When Potiphar’s wife tempted Joseph to engage in sexual immorality with her, he firmly refused & stated: “How could I commit this great badness và actually sin against God?”
lúc vk của Phô-ti-trộn cám dỗ Giô-sép nhằm cùng bà làm cthị xã vô luân, Giô-sép nhất mực không đồng ý cùng nói: “Thế như thế nào tôi dám có tác dụng điều đại-ác nhịn nhường ấy, mà lại tội lỗi thuộc Đức Chúa Ttách sao?”
There may be those of you who are tempted khổng lồ disregard or dismiss the standards in For the Strength of Youth.
cũng có thể có những người dân trong số em bị cám dỗ để gia công ngơ tốt làm lơ những tiêu chuẩn trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ.
If you are tempted lớn feel that climbing the social ladder is the way to lớn security, ask yourself: ‘Who on the ladder is actually at the point of real security?
Nếu các bạn gồm khuynh hướng cho rằng bài toán trèo lên nút thang làng hội mang lại sự an ổn định, hãy tự hỏi: ‘Ai sinh hoạt trên mức thang thôn hội đang thật sự an ổn?
3 And it came khổng lồ pass that the people began to lớn wax svào in wickedness và abominations; & they did not believe sầu that there should be any more signs or wonders given; and Sarã did ago about, leading away the hearts of the people, tempting them & causing them that they should vày great wickedness in the lvà.
3 Và cthị xã rằng, dân chúng ban đầu vững mạnh trong số những điều tà ác và khả ố; với bọn họ hoài nghi là sẽ có đều điềm triệu với điều vi diệu làm sao nữa được ban ra; và Sa Tan vẫn alượn mọi chỗ, dẫn dắt trái tlặng dân chúng đi lạc phía, và quyến rủ bọn họ và khiến cho chúng ta có tác dụng các điều tà ác đẩy đà trong xứ.
Sometimes you might be tempted to lớn think as I did from time to lớn time in my youth: “The way things are going, the world’s going khổng lồ be over with.
thường thì các em hoàn toàn có thể bị cám dỗ nhằm suy xét giống như tôi đang thỉnh thoảng suy nghĩ khi còn trẻ: “Vì quả đât vẫn tiến triển theo cách bây chừ, thì tận cầm cố sắp đến khu vực rồi.
4 Em hoàn toàn có thể bị cám dỗ vị cạm bẫy của vận động thể dục được tổ chức triển khai tại trường hay họp mặt vui chơi giải trí giữa anh em.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *