*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

Bạn đang xem: Practice reading


The search for alternative sources of energy has led in various directions. Many communities are burning garbage and other biological waste products khổng lồ produce electriđô thị. Converting waste products to lớn gases or oil is also an efficient way to dispose of waste.
Experimental work is being done khổng lồ derive sầu synthetic fuels from coal, oil shale and coal tars. But khổng lồ date, that process has proven expensive sầu. Other experiments are underway to harness - power with giant windmills. Geothermal power, heat from the earth, is also being tested.
Some experts expect utility companies to lớn revive hydroelectric power derived from streams and rivers. Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electrithành phố used in the United States, but today it supplies only four percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways to convert the energy of ocean currents, tides, & waves to electricity. Experiments are also underway lớn make use of the temperature differences in ocean water to produce energy.

*

A. Efficient Ways of Disposing of Waste

B. The Use of Water Productions for Energy

C. The Search for Alternative Sources of Energy

D. New Discoveries in Geothermal Power


Đáp án C

Giải thích: Thông tin ở ở: “The tìm kiếm for alternative sầu sources of energy has led in various directions”Dịch nghĩa: Đâu là title hay tốt nhất của đoạn văn? A. Cách giải pháp xử lý công dụng hóa học thảiB. Sử dụng những thành phầm nước cho năng lượngC. Tìm tìm nguồn năng lượng rứa thếD. Các tò mò new về năng lượng địa nhiệt


Câu 2. In the second paragraph, the phrase “synthetic fuels
” could best be replaced by which of the following?

Đáp án D

Giải thích: Artificial made fuels = các nguyên nhiên liệu nhân tạo (synthetic đồng nghĩa với artificial) Dịch nghĩa: Trong đoạn thiết bị nhị, các tự "xăng tổng hợp" hoàn toàn có thể được sửa chữa cực tốt bằng hồ hết lắp thêm sau đây? A. nhiên liệu sinc họcB. Nhiên liệu đốt thấpC. xăng đốt nhanhD. Nhiên liệu nhân tạo


Đáp án D

Giải thích: Thông tin tại vị trí sau: “Some experts expect utility companies ... in ocean water to produce energy.” Dịch nghĩa: Những điều dưới đây KHÔNG được nhắc trong khúc văn như một nguồn năng lượng cầm cố thế? A. Đốt cháy rácB. Năng lượng địa nhiệtC. Nhiên liệu tổng hợpD. điện


Câu 4. According to lớn the author, the impracticability of using coal, oil shale & coal tars as sources of energy is due to ___________ .

A.

Xem thêm: Phân Biệt Ancient, Antiquated, Antique Là Gì, Phân Biệt Ancient, Antiquated, Antique Và Old

their being time consuming

B. their being money consuming

C. the scarđô thị of sources

D. the laông xã of công nghệ their being money consuming


Đáp án B

Giải thích: tin tức tại phần sau: “Experimental work is being done to derive synthetic fuels from coal, oil shale và coal tars. But khổng lồ date, that process has proven expensive sầu. Other experiments are underway khổng lồ harness - power with giant windmills. Geothermal power, heat from the earth, is also being tested.” Dịch nghĩa: Theo người sáng tác, câu hỏi áp dụng than đá, đá phiến dầu với than đá làm cho nguồn năng lượng là vì ___________.A của mình đang rất được thời gian tiêu thụB là chi phí của họ tiêu thụC sự khan hiếm nguồnD thiếu hụt công nghệ là tiền của họ tiêu thụ


Đáp án C

Giải thích: tin tức ở ở: “Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only four percent.” “it” ở chỗ này chính là “hydroelectric power” Dịch nghĩa: Từ "it" ở vị trí cuối đề cập đến ____.A. nguồn cầm thếB. Hoa KỳC. tbỏ điệnD. điện


A. Hydroelectric power will be the main source of energy

B. Synthetic fuels will be the principal source of alternative sầu energy

C. Alternative sầu energy will come from a variety of sources

D. All alterenative sầu production of energy will be delivered from water.


Đáp án A

Giải thích: tin tức nằm ở trong phần sau có thể suy ra được: “Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electrithành phố used in the United States, but today it supplies only four percent. The oceans are another potential source of energy.” Dịch nghĩa: Điều gì rất có thể được suy đoán tự đoạn cuối cùng? A. Năng lượng tbỏ điện đã là nguồn tích điện chínhB. Nhiên liệu tổng vừa lòng đã là mối cung cấp năng lượng thay thế chủ yếuC. Năng lượng sửa chữa sẽ tới từ nhiều nguồn khác nhauD. Tất cả chế tạo năng lượng sửa chữa thay thế sẽ được phân pân hận từ nước.


Đáp án B

Giải thích: convert (v) = transsize (v) gửi đổiĐán án còn lại: A. Transmit (v) truyền điC. use (v) sử dụngD. make use of (v) tận dụngDịch nghĩa: Trong đoạn cuối, từ "convert" có thể được sửa chữa thay thế tốt nhất bằng tự nào sau đây?


*


Liên hệ

stamboom-boden.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *