Thông số chuyên môn giờ đồng hồ Anh là gì?

Specification ( Noun)

Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Thông số kỹ thuật

Nghĩa tiếng Anh: Specification


*

(Nghĩa của thông số kỹ thuật chuyên môn trong giờ đồng hồ Anh)

Từ đồng nghĩa

Stipulation, spec, parameter,…

Ví dụ:

ngoại giả, ban giám đốc hoàn toàn có thể thưởng thức các thông số kỹ thuật chuyên môn mà lại đa số thông báo như thế là sẽ được tổng hòa hợp lại và được đưa ra.

Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật là gì

Further , management may dictate the specification under which such information is lớn be accumulated và presented.

 

Chúng tôi đang nhận được gần như thông số kỹ thuật chuyên môn địa hình.

We have sầu obtained topographic specification.

 

Nhưng thông số nghệ thuật này hoàn toàn trong khoảng mức độ vừa phải.

These specification are entirely within average ranges.

 

ADSL được phân chia bé dại thành rất nhiều thông số nghệ thuật ngữ pháp lẻ tẻ.

ADSL is broken down inkhổng lồ many different grammatical specification.

 

Kết trái hoàn toàn có thể dựa vào vào nhiều thông số kỹ thuật kỹ thuật.

Outcomes may depend on various specification.

 

Những thông số kỹ thuật kỹ thuật trong cách thức vẫn đang vào quá trình để ý tại Google vẫn chưa được xác định tuy vậy vẫn làm giống hệt như chế độ cùng với thể loại phyên hành động.

The specification of the policy under consideration at Google are undetermined but would work something like action movies.

 

Chỉ là phòng thử nghiệm... anh ấy rất yêu thương phòng thí nghiệm kia, được thiết kế dựa trên những thông số nghệ thuật của cô ý ấy.

 

Các thông số kỹ thuật chuyên môn tương quan đến vụ Handerson đã có được đã cho thấy hết sức ví dụ là bí mật.

Xem thêm: Anti-Inflammatory Là Gì - Thuốc Chống Viêm Không Steroid

The parameters of the Handerson case were clearly indicated to be secret.

 

Các kết quả, được ra mắt trong Tạp chí Nowzone với Listening , cho biết sự khó chịu gây ra rất nhiều thay đổi thâm thúy trong tim trạng của người ta (bọn họ Cảm Xúc giận dữ với bao gồm trọng điểm trạng xấu hơn) cũng giống như trong số thông số kỹ thuật nghệ thuật tư tưởng sinc học tập khác.

The results , published in the journal Nowzone & Listening , reveal that anger provokes profound changes in the state of mind of the subjects (they felt angered & had a more negative state of mind) and in different psychobiological specification.

 

Thông số kỹ thuật nổi bật mang đến vấn đề đã mơ.

Typical dream parameter.

 

Sếp, anh đã đọc những thông số kỹ thuật kỹ thuật plasma bắt đầu chưa?

Have sầu you seen these new plasmid specification?

 

Tôi biết các thông số kỹ thuật chuyên môn.

I'm aware of the parameters.

 

So chip specifications, AMDs, project descriptions,

Vì nỗ lực những thông số kỹ thuật về chip, AMD, văn bản dự án công trình,

 

The specification writes output data to lớn a tệp tin. Use the tag % out khổng lồ represent the output filename

Thông số chuyên môn ghi dữ liệu xuất vào tập tin. Hãy cần sử dụng thẻ % out nhằm tiêu biểu tên tập tin xuất

 

Tôi đã lấy được thông số kỹ thuật kỹ năng.

I got the specs.

 

Chúng ta cần những bản thi công của tất cả 3 tòa đơn vị với vừa đủ thông số kỹ thuật chuyên môn.

We need the blueprints for each building with complete specifications.

 

Theo bảng thông số chuyên môn của Hãng Asus đã làm được đặt ra thì cực kỳ máy tính xách tay ESC 2000 của Hãng Asus trang bị bộ vi giải pháp xử lý Intel LGA1366 Xeon W3580 3.33GHz có phong cách thiết kế dành riêng cho các sever , cùng rất 1200 lõi xử lý hình ảnh của Nivdia nằm bên trong cha bộ xử lý tính toán Tesla c1060 với một Quadro FX5800.

Asus 's ESC 2000 comes with a 3.33GHz Hãng sản xuất Intel LGA1366 Xeon W3580 microprocessor designed for servers , along with 1200 graphics processing cores from Nvidia inside three Tesla c1060 Computing Processors & one Quadro FX5800 , according to lớn a specifications from Hãng Asus.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *