*

*

Câu hỏi: Tổng hai số tự nhiên là 1644. nếu xóa chữ số sản phẩm đơn vị của số lớn ta được số nhỏ bé. Tìm số lớn

Lời giải :

Gọi số lớn là abcd, suy ra số nhỏ xíu là abc

Theo bài xích ra, ta có: abcd + abc = 1644

Ta bao gồm thể đặt tính như sau:

Từ hàng đơn vị: d + c 1. Các phép toán:

a, Phxay cộng:

a + b = c(số hạng) + (số hạng) = (tổng)

b, Phxay trừ:Cho nhì số tự nhiên a với b, nếu gồm số tự nhiên x thế nào cho b + x = a thì ta bao gồm phnghiền trừ

a - b = x(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

c, Phép nhân:

a . b = d(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phnghiền chia:Cho hai số tự nhiên a cùng b, trong đó b ≠ 0, nếu có số tự nhiên x sao để cho b.x = a thì ta nói a phân tách hết cho b cùng ta bao gồm phép phân chia hết

a : b = x(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:Cho hai số tự nhiên a với b, trong đó b ≠ 0, ta luôn kiếm tìm được hai số tự nhiên q cùng r duy nhất sao cho:

a= b . q+ r trong đó 0 ≤ r Nếu r = 0 thì ta bao gồm phép phân tách hết.Nếu r ≠ 0 thì ta có phnghiền phân chia tất cả dư.

Bạn đang xem: Tổng hai số tự nhiên là 1644. nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. tìm số lớn

* Tính chất của phnghiền cộng cùng phxay nhân số tự nhiên:

*

Phát biểu bằng lời:

Tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng ko nuốm đổi.lúc đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích không đổi.

Tính chất kết hợp:

Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ cha, ta gồm thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ nhị và số thứ ba.Muốn nhân một tích nhị số với một số thứ tía, ta bao gồm thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ nhị và số thứ tía.

Tính chất phân phối của phxay nhân đối với phxay cộng:

Muốn nhân một số với một tổng, ta gồm thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại.

e, Crúc ý:

Trong tính toán tất cả thể thực hiện tương tự với tính chất a(b - c) = ab - acDạng tổng quát lác của số chẵn (số phân tách hết đến 2) là 2k (kN), dạng tổng quát lác của số lẻ (số phân tách đến 2 dư 1) là 2k + 1 (kN).

Xem thêm: Top #10 Xem Nhiều Nhất Văn Khấn Cúng Cô Hồn Blogphongthuy, Văn Khấn Cúng Cô Hồn Hàng Tháng Blogphongthuy

f, Phnghiền thổi lên lũy thừa:

- ĐN: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

*

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

a2gọi là a bình phương (tốt bình phương của a);a3gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1= a ; a0= 1 (a≠ 0)

- Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số: Lúc nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta giữ ngulặng cơ số cùng cộng những số mũ.

am. an= am+n

- Chia hai lũy thừa cùng cơ số: Lúc phân tách nhị lũy thừa cùng cơ số (không giống 0), ta giữ ngulặng cơ số với trừ các số mũ.

am: an= am-n(với a≠ 0; m ≥ n )

*Số chính phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, ...)

2. Thứ tự thực hiện những phxay tính:


- Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

Nếu chỉ gồm phxay cộng, trừ hoặc chỉ có phnghiền nhân, chia, ta thực hiện phnghiền tính theo thứ tự từ trái sang trọng phải.Nếu tất cả những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa → Nhân với phân chia → Cộng cùng trừ.

- Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện theo thứ tự ( ) → < > →

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *