Account receivable là gì? AR trong kế toán là gì? Những điều cần biết

Khoản phải thu là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh giữa các doanh nghiệp và khách hàng. Vậy khoản phải thu là gì? Hãy cùng MISA MeInvoice tìm hiểu thêm về thuật ngữ này trong bài viết dưới đây.

1. Khoản phải thu là gì?

khoản phải thu là gì

Khoản phải thu là thuật ngữ chỉ các khoản nợ mà khách hàng (cá nhân hoặc công ty) đang nợ doanh nghiệp vì họ đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ doanh nghiệp, nhưng chưa thanh toán.

Khi doanh nghiệp có các khoản phải thu, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đã bán hàng nhưng chưa thu được tiền. Các doanh nghiệp thường cung cấp chương trình tín dụng cho khách hàng thường xuyên hoặc khuyến khích khách hàng mua hàng.

Các khoản phải thu thường được ghi chú như tín dụng trong một khoảng thời gian ngắn, từ vài ngày cho đến dưới một năm. Do đó, các doanh nghiệp ghi nhận các khoản phải thu là tài sản trên bảng cân đối kế toán.

2. Vai trò của khoản phải thu

Phân tích các khoản phải thu là một khía cạnh quan trọng trong phân tích cơ bản của doanh nghiệp. Các khoản phải thu (AR), còn được viết tắt là A/R, là tài sản hiện tại và đó là thước đo tính thanh khoản của doanh nghiệp hoặc khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn mà không cần nạp thêm tiền.

Các nhà phân tích cơ bản thường đánh giá các khoản phải thu trong bối cảnh doanh thu. Họ sử dụng tỷ lệ doanh thu phải thu để đo lường số lần công ty đã thu được so với số dư các khoản phải thu trong kỳ kế toán. Phân tích chi tiết hơn có thể bao gồm:

– Phân tích doanh số bán hàng hàng ngày.

– Đo lường thời gian thu tiền trung bình cho số dư khoản phải thu của một công ty trong khoảng thời gian nhất định.

3. Các nguyên tắc kế toán khoản phải thu

các nguyên tắc kế toán khoản phải thu

Kế toán cần tạo sổ chi tiết để theo dõi từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng phải thu, theo dõi chi tiết theo hạn mức phải thu, loại tiền tệ phải thu và các yếu tố khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Trong trường hợp khách hàng là người mua và là người bán cùng một lúc, thanh toán bù trừ được cho phép, nhưng hai bên cần thỏa thuận và lập chứng từ thanh toán bù trừ.

Đối với các khoản nợ khó đòi hoặc không thể đòi được vào cuối năm kế toán hoặc vào cuối kỳ kế toán giữa các năm, phải lập dự phòng theo quy định hiện hành. Việc xác định các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi căn cứ vào phân loại khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn trong bảng cân đối kế toán.

Khi lập báo cáo tài chính, kế toán cần tùy mục tiêu còn lại của các khoản phải thu để phân loại chúng là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ số phải thu của bảng cân đối kế toán có thể bao gồm các khoản phản ánh trong các tài khoản khác ngoài các khoản phải thu như: Khoản cho vay phản ánh trong TK 1283, Khoản đặt cọc, Khoản tạm ứng phản ánh trong TK 141…

Kế toán phải xác định các khoản phải thu được định nghĩa là mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ để đánh giá lại vào cuối kỳ khi lập báo cáo tài chính. Các mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các mục tiền tệ có thể bao gồm:

– Tiền mặt, các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ.

– Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có nguồn gốc ngoại tệ, trừ:

  • Các khoản trả trước cho người bán và các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ. Trong trường hợp tại thời điểm lập báo cáo tài chính có bằng chứng rõ ràng rằng người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ, các khoản này sẽ được coi như các mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ
  • Các khoản khách hàng trả tiền trước và các khoản doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo tài chính có bằng chứng rõ ràng rằng doanh nghiệp không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải hoàn trả lại các khoản tiền trước bằng ngoại tệ cho khách hàng, các khoản này sẽ được coi như các mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ

– Các khoản vay, cho vay dưới mọi hình thức có thể thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.

– Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ có thể thu hồi bằng ngoại tệ. Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin liên quan đến khoản phải thu và vai trò của nó trong kế toán. Ngoài ra, để giúp kế toán tổng hợp và kế toán trưởng theo dõi và quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác qua các báo cáo và biểu đồ trực quan, MISA đang tiên phong ra mắt phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

MeInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Điều này giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng và tiện lợi hơn, đồng thời tăng độ tin cậy và tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp và kế toán quan tâm đến phần mềm MISA MeInvoice và muốn dùng thử MIỄN PHÍ với đầy đủ tính năng trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

Related Posts