Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

triumph
*

triumph /"traiəmf/ danh từ thành công phệ, thành công lớn; thành công xuất sắc lớn thú vui thắng lợi, niềm vui chiến thắng, niềm hân hoangreat was his triumph on hearing...

Bạn đang xem: Triumph là gì

: nó cực kỳ hoan hỉ Lúc được tin...

Xem thêm: Blast One Punch Man Là Ai - Điều Gì Xảy Ra Với Blast Trong One

(sử học) lễ khải trả, lễ mừng chiến thắng nội rượu cồn từ chiến thắng, giành chiến thắng lớnlớn triumph over the enemy: chiến thắng kẻ thù vui mừng, hoan hỉ, mừng thầm (vị chiến thắng)
*

*

*

triumph

Từ điển Collocation

triumph noun

ADJ. great, major, remarkable, resounding | little, minor | final, ultimate | latest, new Hollywood"s favourite actor was modest about his lademo triumph. | diplomatic, election, electoral, military, political | personal

VERB + TRIUMPH score The union scored a triumph in negotiating a minimum wage within the industry. | hail sth as, see sth as They hailed the signing of the agreement as a major diplomatic triumph.

PREP.. in ~ The leading runner raised his arms in triumph. | ~ against their recent triumph against Brazil triumph against seemingly insuperable odds | ~ for The match was a personal triumph for Rivaldo. | ~ in their triumph in the general election | ~ over Her Wimbledon victory was hailed as a triumph over adversity.

PHRASES a moment of triumph, a sense of triumph

Từ điển WordNet


n.

the exultation of victory

v.


English Synonym và Antonym Dictionary

triumphs|triumphed|triumphingsyn.: conquest success victory winningant.: defeat

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *