Truy thu thuế tiếng Anh là gì và các khái niệm liên quan

Đối với người làm việc trong lĩnh vực thuế hoặc bất kỳ ai muốn tìm hiểu về thuế, việc hiểu rõ truy thu thuế tiếng Anh là gì là một thắc mắc phổ biến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vấn đề này.

Truy thu thuế là gì?

Truy thu thuế là hoạt động của cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan đến việc thu thuế. Các cơ quan này có quyền yêu cầu các đơn vị chậm nộp thuế hoặc gian lận thuế đóng các khoản thuế nợ cho nhà nước.

Các nguyên nhân cần thực hiện truy thu thuế:

– Doanh nghiệp hoặc cá nhân chưa đầy đủ kê khai thuế hoặc chậm nộp thuế. Hoặc cố ý gian lận sổ sách kế toán nhằm trốn thuế hoặc lách luật thuế.

– Khi cơ quan thuế phát hiện những vi phạm này, họ sẽ yêu cầu đơn vị chậm nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đầy đủ cho nhà nước.

– Trong quá trình truy thu thuế, ngoài việc nợ thuế, đơn vị bị truy thu thuế cũng phải chịu án phạt hành chính với lý do chậm nộp thuế, gian lận thuế hoặc trốn thuế.

Hiện nay, việc truy thu thuế thường do các cơ quan như Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan hoặc Chi cục Hải quan tiến hành.

Truy thu thuế tiếng Anh là gì?

Bạn đã hiểu về khái niệm truy thu thuế, vậy truy thu thuế tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, thuế truy thu được gọi là “Collect taxes arrears”.

Và thuế bị truy thu trong tiếng Anh được gọi là “Back Taxes” hoặc “Texas arrears”.

Ngoài khái niệm “Collect taxes arrears”, trong tiếng Anh còn có những vấn đề liên quan mà bạn nên biết:

– Collection of personal income tax arrears: Truy thu thuế thu nhập cá nhân.

– Retrospective collection of corporate income tax: Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Tax management department: Cơ quan quản lý thuế.

– Customs office: Cục Hải quan.

– Which cases will be collect taxes arrears?: Các trường hợp nào sẽ bị truy thu thuế?

– Which agency has authority to collect taxes arrears?: Cơ quan nào có thẩm quyền trong việc truy thu thuế?

– Regulations on the time of arrears collection?: Quy định về thời hạn truy thu thuế ra sao?

Thuế bị truy thu là gì?

Thuế bị truy thu thường áp dụng cho kỳ thuế của năm trước mà doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ. Sau một năm, doanh nghiệp phải báo cáo tài chính.

Nếu trong báo cáo tài chính có vi phạm kê khai thuế, gian lận thuế hoặc chậm nộp thuế đúng thời gian quy định, các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định truy thu thuế với doanh nghiệp đó.

Trốn thuế là một tình trạng phổ biến không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. Vì thế, các cơ quan thuế luôn sát sao, kiểm tra và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ quy định về nghĩa vụ thuế.

Việc này không chỉ đảm bảo sự công bằng mà còn quan trọng để đảm bảo nguồn thu thuế cho nhà nước. Truy thu thuế cũng cho thấy sự công bằng của các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn tài chính và không thể nộp thuế đúng hạn. Các cơ quan thuế xem xét từng trường hợp và đưa ra các chế tài phù hợp nhằm hỗ trợ người nộp thuế, cho phép gia hạn nộp thuế theo thời gian lựa chọn.

Điều này giúp người nộp thuế có nhiều lựa chọn thanh toán và tránh việc bị truy tố hình sự.

“Thuế bị truy thu thường áp dụng cho kỳ thuế của năm trước mà doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.”

Các quy định xử lý với việc chậm nộp tiền thuế

Tiền thuế trễ nộp và tiền phạt được xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Xử phạt việc chậm nộp tiền thuế

Truy thu thuế sẽ áp dụng theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn cụ thể:

– Nếu kê khai thiếu, áp dụng lãi chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thiếu trên tổng thời gian chậm nộp.

– Nếu quá 90 ngày, sẽ xử phạt và lãi chậm nộp sẽ tăng lên 0,07% mỗi ngày.

Lãi chậm nộp tính cả ngày lễ và ngày nghỉ.

Xử lý chậm nộp tiền phạt

Ngoài số tiền thuế trễ nộp, người nộp thuế còn phải trả một khoản tiền phạt chậm nộp. Khoản phạt này được áp dụng như sau:

– Trả đủ tiền phạt theo quy định. Tiền phạt được tính dựa trên số tiền thuế bị truy thu. Tiền phạt sẽ tăng 0,05% mỗi ngày trên tổng số thuế chưa nộp và sẽ được tính từ thời điểm người nộp thuế thanh toán khoản phạt này.

– Trong thời gian xem xét, không tính phạt. Nếu sau thời gian xem xét, người nộp thuế vẫn chậm nộp thì sẽ tính số ngày chậm nộp từ thời điểm này.

Số ngày chậm nộp tính cả ngày lễ và ngày nghỉ.

Truy thu thuế có ảnh hưởng đến doanh nghiệp hay không?

Tất nhiện là có. Đối với một doanh nghiệp, bị truy thu thuế đồng nghĩa với việc uy tín và thương hiệu bị suy giảm đáng kể. Báo cáo tài chính chính là căn cứ để các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào doanh nghiệp hoặc không. Nó cũng ảnh hưởng đến quyết định hợp tác của các đối tác.

Nếu phát hiện doanh nghiệp gian lận thuế, nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan ngại. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh.

Việc trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật và trong nhiều trường hợp, người vi phạm có thể đối mặt với khó khăn với sự truy tố tại tòa án.

Trên đây là những thông tin cơ bản về truy thu thuế tiếng Anh là gì và các vấn đề liên quan. Để đạt được vị thế trên thị trường, các doanh nghiệp cần chú ý đến các vấn đề thuế và tuân thủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Pha Lê

Related Posts