Tuân thủ pháp luật tiếng Anh là gì?

Tuân thủ pháp luật có ý nghĩa gì?

Tuân thủ pháp luật là cách thực hiện pháp luật, trong đó, chủ thể pháp luật kiểm soát và kiềm chế hành vi của mình, nhằm tránh vi phạm các quy định bị cấm theo pháp luật hiện hành. Hành vi của chủ thể pháp luật được thể hiện dưới dạng không hành động, dù cho có cơ hội để thực hiện hành vi đó.

Tuân thủ pháp luật là việc tuân theo các quy định và luật pháp được thiết lập bởi chính phủ và các cơ quan quyền lực khác trong một quốc gia. Nó bao gồm sự đối xử công bằng với tất cả mọi người, không vi phạm các quy định pháp lý và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.

Tuân thủ pháp luật rất quan trọng trong một xã hội dân sự vì nó giúp bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của tất cả mọi người. Khi mọi người tuân thủ pháp luật, các cuộc tranh chấp và xung đột có thể được giải quyết một cách hợp lý và công bằng. Nó cũng giúp bảo vệ quyền của cá nhân và cộng đồng khỏi các hành vi vi phạm pháp luật của những người khác.

Related Posts