Trong bối cảnh các hoạt động thương mại đa chiều phát triển như hiện nay, thuật ngữ “ủy thác” không còn xa lạ đối với mọi người. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, ACC xin mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về thuật ngữ “ủy thác”.

Ut

1. Ý nghĩa của ủy thác

Ủy thác là việc giao cho cá nhân hoặc tổ chức khác – được ủy thác, nhân danh người ủy thác – thực hiện một công việc cụ thể mà người ủy thác không thể hoặc không muốn làm trực tiếp.

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, ủy thác là việc giao cho bên được ủy thác nhân danh người ủy thác để thực hiện một công việc cụ thể. Người ủy thác không thể hoặc không muốn thực hiện công việc đó trực tiếp.

Trong trường hợp này, bên được ủy thác, được gọi là đại lý, làm việc thay mặt và được bên ủy thác trả tiền hoặc nhận một phần số lợi nhuận từ việc mua bán hoặc thực hiện các công việc khác.

Từ tiếng Anh của ủy thác là “Trust”.

2. Đặc điểm của ủy thác

– Trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, ủy thác bao gồm cả việc ủy thác và nhận ủy thác.

– Trong trường hợp ngân hàng ủy thác, ủy thác đề cập đến việc ngân hàng giao vốn hoặc thực hiện yêu cầu của mình liên quan đến dịch vụ tài chính cho bên đã được nhận ủy thác thông qua hợp đồng ủy thác.

– Trong thực tế, các ngân hàng thương mại thường chủ yếu thực hiện việc nhận ủy thác.

Bởi vì ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và phải tuân thủ quy định của ngân hàng trung ương cũng như các điều kiện về an toàn hoạt động, ngân hàng thương mại thường có uy tín và có nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư, thậm chí đạt hiệu quả cao.

– Do đó, cá nhân và tổ chức có thể an tâm khi giao phó công việc cho ngân hàng.

– Đồng thời, đây cũng là một dịch vụ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thông qua việc thu phí. Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, các ngân hàng thương mại đều tập trung mở rộng dịch vụ này để đa dạng hóa dịch vụ cung cấp và tạo lợi nhuận.

Tham khảo Khái niệm ủy thác mua bán hàng hoá hiện hành – Luật ACC

3. Các dịch vụ ủy thác cơ bản

– Ủy thác cho vay (Entrusted Loan)

Đây là việc bên ủy thác giao vốn cho bên nhận ủy thác thông qua hợp đồng ủy thác để trực tiếp cho vay cho khách hàng, trong đó bên nhận ủy thác sẽ nhận các khoản phí từ bên ủy thác.

– Ủy thác đầu tư (Investment trust)

Đây là việc ngân hàng nhận ủy thác từ cá nhân hoặc tổ chức để đầu tư vào một dự án, và ngân hàng sẽ kiểm soát khoản đầu tư đó cho người ủy thác.

– Ủy thác thu hộ

Ủy thác thu hộ là phương thức thanh toán trong đó người bán giao hàng hoá hoặc dịch vụ cho người mua, và người bán ủy thác ngân hàng thu hộ tiền hàng hoá hoặc dịch vụ đó cho mình.

– Ủy thác chuyển tiền – thanh toán hộ

Đây là dịch vụ mà ngân hàng thương mại nhận ủy thác từ khách hàng, sử dụng phương tiện yêu cầu để chuyển một số tiền nhất định cho một người khác ở một địa điểm đã được quy định trong hay ngoài nước.

4. Nội dung của hợp đồng ủy thác thương mại

Nội dung của hợp đồng ủy thác thương mại bao gồm:

Tham khảo Hợp đồng ủy thác là gì? (cập nhật 2022) – Luật ACC

– Thông tin về bên ủy thác và bên nhận ủy thác;

– Nội dung công việc ủy thác: hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá…

– Thù lao ủy thác: mức thù lao, phương thức thanh toán, trách nhiệm trong trường hợp thanh toán chậm…

– Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác: Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác. Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hoá. Trả thù lao ủy thác mua bán hàng hoá và các chi phí hợp lý cho việc ủy thác mua bán hàng hoá. Giao tiền, giao hàng theo thỏa thuận. Trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật do bên ủy thác gây ra hoặc vì các bên có ý định gian lận, bên nhận ủy thác sẽ chịu trách nhiệm liên đới.

– Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác: Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hoá. Nhận thù lao ủy thác mua bán hàng hoá và các chi phí hợp lý khác liên quan đến hoạt động ủy thác. Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã giao đúng thỏa thuận cho bên ủy thác. Thực hiện việc mua bán hàng hoá đã được ủy thác theo đúng thỏa thuận. Thông báo cho bên ủy thác về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hoá. Tuân thủ các chỉ dẫn của bên ủy thác theo thỏa thuận của hai bên. Bảo quản tài liệu và tài sản mà bên ủy thác giao để thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hoá. Giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hoá. Giao tiền, giao hàng hoá theo thỏa thuận. Trong trường hợp người ủy thác vi phạm pháp luật gây ra một phần lỗi, bên ủy thác sẽ chịu trách nhiệm liên đới.

– Chấm dứt và thanh lý hợp đồng ủy thác mua bán hàng hoá;

– Giải quyết tranh chấp;

– Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

– Điều khoản phạt khi vi phạm;

– Các điều khoản khác do các bên thỏa thuận và không vi phạm quy định của pháp luật.

Các bên thứ ba chỉ biết người được ủy thác và không có quyền kiện tụng đối với người ủy thác hoặc yêu cầu trao đổi hàng hóa đã mua hoặc yêu cầu chi trả hàng hóa đã bán.

Tuy nhiên, trong trường hợp các bên thứ ba đã biết đều đặn và thường xuyên về người được ủy thác, họ có thể kiện tụng bằng thủ tục kiện tụng chéo theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Ngược lại, người được ủy thác có quyền đòi trách nhiệm trực tiếp từ bên có hợp đồng cùng ký với mình nếu phát hiện có ý đồ gian lận.

5. Câu hỏi thường gặp

Ủy quyền là gì?

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, ủy quyền là việc giao cho người khác thay mặt mình sử dụng quyền của mình một cách hợp pháp.

Người có thể thực hiện ủy thác?

Người cá nhân với người pháp nhân hoặc Người pháp nhân với người pháp nhân.

Thù lao khi thực hiện ủy thác?

Đây là một yếu tố bắt buộc. Thông thường, các bên sẽ thỏa thuận định mức phí phần trăm.

Trên đây là một số thông tin về khái niệm “ủy thác”. Hy vọng qua bài viết này, quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về thủ tục “ủy thác”. ACC, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, luôn sẵn lòng cung cấp các dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất cho quý khách hàng.

Related Posts