Vào năm 1225, khi mới 8 tuổi, Trần Thái Tông đã trở thành Hoàng đế. Ông đã trị vị này trong vòng 33 năm trước khi nhường ngôi cho con trưởng. Ông đã sống đến tuổi 60.

Trần Thái Tông được sinh ra trong thời điểm đất nước rối ren, triều đại Lý rơi vào tình trạng tàn phá. Khi đó, vua là Lý Cao Tông, tuổi mới chỉ 3, đã làm loạn vô độ, không thực hiện nhiệm vụ hành pháp một cách rõ ràng. Kẻ thù và tội phạm lan tràn khắp nơi, dân chúng nghèo khó, triều đại Lý suy suy từ đó. Trong quá trình trốn chạy trước Quách Bốc, thái tử Sảm đã cưới con gái của gia đình Trần, một người đánh cá, và cùng với gia tộc Trần, đã đánh bại Quách Bốc và đưa quân Trần về Thăng Long.

Sau khi Lý Cao Tông qua đời, thái tử Sảm trở thành vua Lý Huệ Tông. Theo sách Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, vào thời điểm này “Tình hình càng ngày càng suy yếu, nạn đói khó khăn xảy ra liên tục, dân chúng đang chịu khổ cực, tội phạm trỗi dậy tùy tiện”. Lý Huệ Tông mắc bệnh tâm thần, không có con trai để kế vị, rồi rời bỏ ngôi vua và nhường lại cho con gái, Lý Chiêu Hoàng, khi con gái mới 7 tuổi. Lúc đó, Trần Thủ Độ, chỉ huy quân đội, đã tiếp quyền lực ở đất nước.

Nhờ sắp xếp của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng đã làm quen với Trần Cảnh, cháu trai của Trần Thủ Độ, và sau đó cô đã nhường ngôi vị vua cho Trần Thái Tông. Quyền lực đất nước đã dần chuyển vào tay gia đình Trần một cách nhẹ nhàng, cũng bởi vì gia đình Lý không thể đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước trong lúc Đại Việt đang phải đối mặt với nhiều thù địch bên ngoài. Mông Cổ đã trở thành một đế quốc nổi lên ở Bắc và đang nhanh chóng mở rộng về phía Nam.

Sinh ra trong một gia đình chài lướt sóng, Trần Thái Tông đã sớm biết cầm quân đánh bại các thế lực nội loạn. Ngoài ra còn có Trần Thủ Độ, được vua trao phong làm Thái sư thống quốc, tức là chỉ huy quân sự và công việc hành chính. Ông đã được vua sắp xếp để xoá sạch tội phạm ở mal núi Tản Viên và núi Quảng Oai, và sau đó đã sớm dập tắt nguyễn Nộn ở Bắc Giang, Đoàn Thượng ở Hồng Châu (nay là vùng Hải Dương). Các thế lực ủng hộ gia đình Lý cũng sớm bị tiêu diệt, và người Lý đã đổi họ sang Nguyễn để nhân dân quên đi triều đại cũ.

Bên cạnh việc đánh bại các thế lực nổi dậy trong nước, Trần Thái Tông đã thực hiện nhiều cải cách để phát triển kinh tế, luật pháp và có hệ thống thi cử để chọn lựa những người tài.

Vua đã đưa ra chính sách thuế đất. Những người không có ruộng được miễn thuế, những người có 1 hoặc 2 mẫu ruộng phải đóng 1 quan tiền, còn những người có từ 5 mẫu ruộng trở lên phải đóng 3 quan tiền. Khi có những mất mùa do thiên tai, họ được miễn nửa cắm ruộng. Vua còn cho xây dựng đê để ngăn nước lũ.

Vua đã mở cuộc thi thiền giáo, thi học sinh để chọn những người tài, xây dựng trường Quốc tử giám. Chính sách thi cử này đã đưa đến việc chọn ra những danh hiệu như Trạng nguyên Nguyễn Hiền, Lê Văn Hưu đỗ Bảng nhãn, Đặng Ma La đỗ Thám hoa lang, và 48 người đỗ kỳ thi Thái học năm 1247. Vua còn thành lập Viện giáo dục Quốc học và Đường võ.

Đối với luật lệ, vua đã ra lệnh rằng tất cả văn bản phải có dấu vân tay để có giá trị. Vua còn đề ra nghi thức lễ. Hàng năm, vào ngày 4 tháng 4, vua dẫn các quan chức đến đền thờ núi Đồng Cổ ở Thăng Long, tổ chức một buổi lễ uống máu và thề “làm quan tận trung, làm việc trong sạch, ai vi phạm thề này sẽ bị giết”. Vua còn lập sổ đăng ký, ghi lại dân số, và ghi chính xác về các hộ gia đình, quan võ, quan văn, và kiểm tra các luật pháp triều Lý để soạn Quốc triều thống chế và sửa đổi sách lược, lễ nghi của triều đại trước. Vua đã chia thành phố Thăng Long thành 61 phường.

Trần Thái Tông cũng là một vị vua tài ba về quân sự, ông tự mình đi đánh các trại Vĩnh An, Vĩnh Bình của nước Tống ở châu Khâu và châu Liêm để đảm bảo biên giới của đất nước. Vào năm 1252, ông cũng tự mình dẫn quân đi đánh Chiêm Thành để xử lý tội cướp bóc của dân cư ven biển.

Trong việc củng cố lực lượng quân đội, vua đã chỉ chọn những người mạnh mẽ và tài giỏi làm quân Tứ thiên, tứ thánh, và tứ thần. Các lộ cũng được chia thành các hạng khác nhau. Ông cũng xét duyệt thăng hạng quan văn và quan võ để tăng ngạch chức vụ.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, “Vào thời điểm này, đất nước yên bình, dân chúng hạnh phúc”. Những người đang nắm quyền từ vua đến quân dân đều đang tập trung sức lực và đoàn kết để đối mặt với cuộc xâm lược từ phương Bắc.

Trần Thái Tông đã đạt được nhiều thành tựu, ngoài việc thiết lập và ổn định triều đại Trần trong 175 năm, ông còn đã đánh bại quân Mông Cổ lần đầu do tướng Ngột Lương Hợp Thai lãnh đạo (vào năm 1257), chỉ trong chưa đầy 1 tháng từ khi ông tự mình dẫn đầu 6 quân đánh trận và giành chiến thắng lớn tại Đông Bộ Đầu. Sau chiến thắng đó, ông nhường ngôi cho con trai, Trần Thánh Tông, để trở thành Thái thượng hoàng.

Trần Thái Tông là một vị vua thông minh và tài năng, ông đã đặt nền móng cho triều đại Trần kéo dài trong 175 năm. Ông cũng đã thực hiện chính sách ngoại giao thông minh với phương Bắc: sau khi đánh bại quân Mông Cổ, ông đã gửi sứ đến nhà Tống và gửi Lê Phụ Trần làm sứ giả đến nhà Nguyên mỗi 3 năm một lần. Nhờ đó, Đại Việt đã có thời gian dài hòa bình khoảng 30 năm để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lần thứ hai chống lại quân Nguyên Mông.

Vua Trần Nhân Tông, cháu nội của Trần Thái Tông, đã ca ngợi chiến thắng lần đầu chống lại quân Nguyên Mông của ông và dân Việt trong một bài thơ viếng mộ “Xuân nhật yết Chiêu Lăng”, ấn tượng rằng:

“Bạch đầu quân sĩ còn đây,

Vẫn kể chuyện ngày xưa”

Nguyên Phong là niên hiệu của Trần Thái Tông, đại diện cho chiến thắng lần đầu chống lại quân Nguyên Mông. Đến thời kỳ của Trần Nhân Tông, người tham gia cuộc chiến đã lớn tuổi, nhưng vẫn luôn nhớ mãi những ngày Nguyên Phong và kể chuyện cho con cháu.

Trần Thái Tông cũng là một vị vua sùng đạo Phật, ông đã thực hiện việc đúc 330 quả chuông treo ở các chùa và xây dựng chùa Phổ Minh. Ông cũng đã viết nhiều tác phẩm về Thiền như Khóa hư lục (Bộ công trình về đạo Phật), Thiền tông chỉ nam ca, Lục thì sám hối khán nghi, Trần Thái Tông ngự tập… Ông cũng là một thi sĩ với nhiều bài thơ hay để lại cho hậu thế.

Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Sinh

Related Posts