Cách sử dụng hàm Weekday trong Excel chi tiết và dễ hiểu nhất

Hàm Weekday trong Excel có tác dụng gì?

Hàm Weekday được sử dụng để chuyển đổi ngày tháng năm sang thứ trong tuần trên phần mềm Excel. Mặc định, hàm sẽ trả về một số nguyên dương từ 1 đến 7, biểu thị cho một ngày trong tuần.

Người dùng có thể tuỳ chỉnh để đặt số thứ tự biểu thị cho ngày chủ nhật là 0 hoặc 1. Theo mặc định của Excel, nếu không chỉ định ngày đầu tuần, số 1 sẽ tương ứng với chủ nhật.

Cú pháp sử dụng hàm Weekday

Hàm Weekday có cú pháp sử dụng như sau:

=WEEKDAY(Serial_number;[return_type])

Trong đó:

 • Serial_number: Ngày cần chuyển đổi sang thứ trong tuần hoặc địa chỉ của ô chứa biểu thức thời gian.
 • Return_type: Một tham số xác định kiểu trả về của thứ. Tham số này có thể được điền hoặc bỏ trống. Nếu không điền số, Excel sẽ mặc định giá trị của tham số là 1.

Dưới đây là các kiểu trả về của tham số Return_type:

 • Return_type=1 (hoặc để trống): Sử dụng giá trị 1 để biểu thị ngày chủ nhật và tiếp tục theo thứ tự, thứ 7 sẽ có giá trị là 7.
 • Return_type=2: Sử dụng giá trị 1 để biểu thị thứ 2 và tiếp tục theo thứ tự, ngày chủ nhật sẽ có giá trị là 7.
 • Return_type=3: Sử dụng giá trị 1 để biểu thị thứ 3 và tiếp tục theo thứ tự, ngày cuối tuần là giá trị 6 và thứ 2 là giá trị 0.
 • Return_type=11: Sử dụng giá trị 2 để biểu thị thứ 2 (ngày đầu tuần là ngày 1) và chủ nhật là cuối tuần (ngày 7).
 • Return_type=12: Sử dụng giá trị 3 để biểu thị thứ 3 (ngày đầu tuần là ngày 1) và thứ 2 là cuối tuần (ngày 7).
 • Return_type=13: Sử dụng giá trị 4 để biểu thị thứ 4 (ngày đầu tuần là ngày 1) và thứ 3 là cuối tuần (ngày 7).
 • Return_type=14: Sử dụng giá trị 5 để biểu thị thứ 5 (ngày đầu tuần là ngày 1) và thứ 4 là cuối tuần (ngày 7).
 • Return_type=15: Sử dụng giá trị 6 để biểu thị thứ 6 (ngày đầu tuần là ngày 1) và thứ 5 là cuối tuần (ngày 7).
 • Return_type=16: Sử dụng giá trị 7 để biểu thị thứ 7 (ngày đầu tuần là ngày 1) và thứ 6 là cuối tuần (ngày 7).
 • Return_type=17: Sử dụng giá trị 1 để biểu thị chủ nhật (ngày đầu tuần là ngày 1) và thứ 7 là cuối tuần (ngày 7).

Trong đó, Return_type=1 Return_type=2 là những kiểu trả về được sử dụng phổ biến nhất.

Cách sử dụng hàm Weekday

Giả sử bạn muốn xác định thứ của các ngày trong bảng dưới đây, với giá trị Return_Type= 1, công thức sẽ là: =Weekday(B2,1).

Cách sử dụng hàm Weekday trong Excel chi tiết và dễ hiểu nhất

Cách sử dụng hàm Weekday kết hợp với IF

Như đã chia sẻ ở trên, hàm Weekday sẽ trả về một số nguyên dương. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận kết quả là thứ trong tuần, bạn có thể kết hợp hàm Weekday và hàm IF với nhau.

Ví dụ, thay vì hiển thị số nguyên biểu thị cho các thứ, bạn có thể muốn hàm trả về tên thứ cụ thể. Sử dụng cú pháp sau:

=IF(WEEKDAY(Serial_number)=1;”Chủ nhật”;”Thứ “&WEEKDAY(Serial_number))

Cách sử dụng hàm Weekday trong Excel chi tiết và dễ hiểu nhất

Hi vọng những chia sẻ trên đây của FPT Shop sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm Weekday. Chúc bạn nắm vững công thức và thành công trong việc áp dụng hàm này để tính toán trên Excel.

Xem thêm:

 • Cách đếm số ký tự bằng Microsoft Excel bằng hàm LEN
 • Hàm MID trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm MID trong thực tế

Related Posts