Windows Installer

Trình cài đặt Windows là một phần mềm giúp cài đặt và gỡ bỏ các ứng dụng trên hệ điều hành Windows. Nó là một phần mềm quan trọng thuộc nhóm phần mềm Software, được phát triển bởi NA.

Thông tin về Trình cài đặt Windows

Giá: Từ 0 VNĐ
Phiên bản: Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển: NA
Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: NA
Nhóm phần mềm: Software
Đánh giá: 2 ★ (1 Bình chọn)

Trình cài đặt Windows là gì?

Trình cài đặt Windows là phần mềm được sử dụng để cài đặt, gỡ bỏ và duy trì các ứng dụng và dịch vụ trên hệ điều hành Windows. File cài đặt (.msi) được gọi là gói cài đặt và Microsoft đã thiết kế nó như là một bộ cài đặt đầy đủ tính năng độc lập, cho phép tùy chỉnh giao diện cho các ứng dụng cụ thể.
Đối với người dùng, Trình cài đặt Windows không chỉ giúp cài đặt và gỡ bỏ các phần mềm khác nhau trên hệ thống của họ, mà còn hỗ trợ bảo trì bằng cách cập nhật hoặc cài đặt lại các ứng dụng hoặc thành phần của chúng mà không cần gỡ bỏ cài đặt ban đầu.
Microsoft rất hỗ trợ việc sử dụng định dạng MSI và đã khuyến nghị các nhà phát triển bên thứ ba sử dụng nó. Điều này giúp tạo ra một cấu trúc cơ sở dữ liệu nội bộ thống nhất và tiêu chuẩn trên máy tính, đồng thời cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như “rollback” (quay trở lại phiên bản trước của phần mềm) thông qua cơ sở dữ liệu nội bộ của MSI.
Bên cạnh đó, Trình cài đặt Windows cũng có khả năng cài đặt hoặc gỡ bỏ phần mềm thông qua proxy cho người dùng bị hạn chế trên một máy tính, đó là một ưu điểm so với các phương pháp cài đặt khác.

Trình cài đặt Windows là gì?

Trình cài đặt Windows (trước đây được gọi là Microsoft Installer, vì vậy có tên tập tin MSI) là thành phần phần mềm chịu trách nhiệm cho việc cài đặt, gỡ bỏ và bảo trì các ứng dụng và dịch vụ trên hệ điều hành Windows. File cài đặt MSI (.msi) được gọi là gói cài đặt và Microsoft đã thiết kế MSI như một bộ cài đặt đầy đủ tính năng độc lập, cho phép tùy chỉnh giao diện cho các ứng dụng cụ thể.

Các loại file được mở bởi Trình cài đặt Windows

Trình cài đặt Windows có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa các định dạng file khác (được đóng góp thông tin bởi người dùng).

Tải xuống Trình cài đặt Windows

Link tải xuống: Đang cập nhật…

Nguồn: Filegi – Fileinfo – Fileorg

Related Posts