WMI Provider Host là gì (WmiPrvSE.exe) và tại sao nó lại sử dụng quá nhiều CPU?

WMI Provider Host là một tiến trình quan trọng của hệ điều hành Windows và hoạt động ở chế độ nền. Nhiệm vụ của nó là cho phép các ứng dụng khác truy vấn thông tin về hệ thống. Thông thường, tiến trình này không tốn quá nhiều tài nguyên, nhưng nó có thể sử dụng quá nhiều CPU nếu có một tiến trình khác trên hệ thống gây ra vấn đề.

WMI Provider Host là gì?

WMI là viết tắt của “Windows Management Instrumentation”, đây là một tính năng của Windows cung cấp một cách tiêu chuẩn cho phần mềm và script để yêu cầu thông tin về hệ điều hành Windows và dữ liệu trên nó. “WMI Providers” cung cấp thông tin này khi được yêu cầu. Ví dụ, phần mềm hoặc lệnh có thể lấy thông tin về trạng thái mã hóa ổ đĩa BitLocker, xem các entry từ bản ghi sự kiện hoặc yêu cầu dữ liệu từ các ứng dụng đã được cài đặt. Microsoft cung cấp một danh sách các WMI provider trên trang web của họ.

Đây là một tính năng đặc biệt hữu ích cho việc quản lý máy tính trong doanh nghiệp, đặc biệt là thông tin có thể được yêu cầu thông qua script và hiển thị trên giao diện tiêu chuẩn trong các bảng console. Tuy nhiên, ngay cả trên các máy tính sử dụng tại nhà, một số phần mềm mà người dùng đã cài đặt cũng có thể yêu cầu thông tin hệ thống thông qua giao diện WMI.

WMI cũng được sử dụng để lấy nhiều thông tin hữu ích khác, thông tin này thường không hiển thị trên giao diện Windows trên máy tính cá nhân. Ví dụ, công cụ WMI Command Line (WMIC) được sử dụng để lấy số serie của máy tính, tìm số model của bo mạch chủ, hoặc chỉ để xem trạng thái sức khỏe SMART của ổ đĩa cứng.

Xem số seri máy tính

Tại sao WMI Provider Host sử dụng quá nhiều CPU?

WMI Provider Host thường không sử dụng quá nhiều CPU, bởi vì nó chỉ là một quy trình rỗng. Đôi khi, nó sử dụng một số CPU khi một phần mềm hoặc script trên máy tính yêu cầu thông tin thông qua WMI, điều này là bình thường. Việc sử dụng quá nhiều CPU có thể chỉ ra rằng có một ứng dụng khác trên hệ thống đang yêu cầu dữ liệu thông qua WMI. Tuy nhiên, việc sử dụng CPU nhiều và kéo dài có thể là dấu hiệu cho thấy có vấn đề xảy ra.

Khởi động lại dịch vụ Quản lý Cài đặt Windows (Windows Management Instrumentation) có thể khắc phục vấn đề. Người dùng cũng có thể khởi động lại máy tính, tuy nhiên, có một cách để khởi động lại dịch vụ mà không cần khởi động lại máy tính. Để làm điều này, hãy mở menu Start, nhập “Services.msc” và nhấn Enter để mở công cụ Dịch vụ.

  • Cách mở Công cụ Dịch vụ trên Windows 10/8/7

Mở công cụ Dịch vụ

Tìm vị trí “Dịch vụ Quản lý Cài đặt Windows” trong danh sách, nhấp chuột phải vào nó và chọn “Khởi động lại” (Restart).

Chọn Khởi động lại

Nếu bạn thấy mức sử dụng CPU cao, có thể có một tiến trình khác trên hệ thống gây ra vấn đề. Nếu một tiến trình liên tục yêu cầu một lượng lớn thông tin từ nhà cung cấp WMI, điều này sẽ khiến tiến trình WMI Provider Host sử dụng quá nhiều CPU.

Để xác định tiến trình cụ thể gây ra sự cố với WMI, sử dụng Event Viewer. Trên Windows 10 hoặc 8, bạn có thể nhấp chuột phải vào nút Start và chọn “Event Viewer” để mở nó. Trên Windows 7, mở menu Start, nhập “Eventvwr.msc” và nhấn Enter để khởi chạy.

Mở Event Viewer

Trong cột bên trái của cửa sổ Event Viewer, hãy điều hướng đến Mẫu Ứng dụng và Dịch vụ, Microsoft, Windows, WMI-Activity và Operational.

Điều hướng đến Operational

Trượt qua danh sách và tìm các sự kiện “Lỗi” gần đây. Nhấp vào mỗi sự kiện và tìm số trong cột “ClientProcessId” ở khung dưới cùng. Số này chính là số ID quy trình gây ra lỗi WMI. Có thể có nhiều lỗi, mỗi lỗi có thể do nhiều ID quy trình cùng hoặc nhiều quy trình. Nhấp vào từng lỗi và xem ClientProcessId.

Xem các quy trình lỗi

Bây giờ, bạn có thể xác định quy trình có thể gây ra vấn đề. Đầu tiên, mở Task Manager bằng cách nhấn Ctrl + Shift + Escape hoặc nhấp chuột phải vào thanh tác vụ và chọn “Task Manager”.

  • Thông tin chi tiết về cách sử dụng Task Manager

Mở Task Manager

Nhấp vào tab “Chi tiết” (Details), sau đó nhấp vào cột “PID” để sắp xếp các quy trình đang chạy theo ID và xác định quy trình tương ứng với số ID xuất hiện trong các bản ghi sự kiện trong Event Viewer. Ví dụ, ở đây, quy trình “HPWMISVC.exe” gây ra các lỗi trên máy tính này.

Nếu quy trình đã được đóng, bạn sẽ không thấy nó trong danh sách ở đây. Ngoài ra, khi một chương trình đóng và mở lại, nó sẽ có một số ID quy trình khác. Đó là lý do tại sao cần tìm kiếm các sự kiện gần đây.

Tìm quy trình gây ra lỗi

Với thông tin này, bạn hiện đã biết quy trình có thể gây ra vấn đề. Tra cứu tên của nó trên web để tìm hiểu về phần mềm liên quan hoặc bạn có thể nhấp chuột phải vào quy trình trong danh sách và chọn “Mở vị trí tệp” (Open File Location) để mở nó trên hệ thống, sau đó cập nhật phần mềm hoặc gỡ bỏ nó.

Có thể vô hiệu hóa WMI Provider Host?

Kỹ thuật có thể vô hiệu hóa dịch vụ “Windows Management Instrumentation” trên máy tính. Tuy nhiên, điều này sẽ gây ra sự cố cho máy tính, vì dịch vụ này là một phần quan trọng của hệ điều hành Windows.

Nếu dịch vụ này bị ngừng, hầu hết các phần mềm dựa trên Windows sẽ không hoạt động đúng. Vì vậy, không nên vô hiệu hóa dịch vụ này. Nếu xảy ra vấn đề với nó, bạn cần xác định tiến trình nào trên máy tính gây ra vấn đề với WMI Provider Host sử dụng quá nhiều CPU, sau đó cập nhật, gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa tiến trình đó.

Mô tả dịch vụ Windows

Xem thêm:

  • Tìm hiểu về quy trình conhost.exe trên Windows
  • Tìm hiểu về quy trình SearchIndexer.exe và cách nó hoạt động

Related Posts