He states: “Do not avenge yourselves, beloved, but yield place khổng lồ the wrath; for it is written: ‘Vengeance is mine; I will repay, says Jehovah.’”
Ông nói: “Hỡi kẻ siêu yêu-vết của mình ơi, bao gồm bản thân chớ trả thù ai, mà lại hãy nhịn nhường đến cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời; do bao gồm chnghiền lời Chúa phán rằng: Sự trả thù nằm trong về ta, ta đang báo-ứng”.

Bạn đang xem: Wrath là gì


“If Zion will not purify herself, so as lớn be approved of in all things, in His sight, He will seek another people; for His work will go on until Israel is gathered, and they who will not hear His voice, must expect khổng lồ feel His wrath.
“Nếu Si Ôn không trường đoản cú khiến cho tkhô giòn khiết và được Thượng Đế gật đầu vào gần như phương diện, bên dưới mắt Ngài, thì Ngài đang tìm tìm một dân tộc bản địa khác; vị các bước của Ngài vẫn thực hiện cho đến lúc nào Y Sơ Ra Ên được quy hợp, và những người dân nào không Chịu đựng nghe giờ Ngài thì thay nào cũng buộc phải Cảm Xúc cơn thịnh nô của Ngài.
Note the counsel given at Ephesians 4:31, 32: “Let all malicious bitterness & anger and wrath và screaming and abusive speech be taken away from you along with all badness.
Hãy để ý lời khulặng vào Ê-phê-sô 4:31, 32 nhỏng sau: “Phải vứt khỏi bạn bè rất nhiều sự cay-đắng, buồn-giận, tức bản thân, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng đa số điều hung-ác.
The writer of Proverbs counsels, “A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger” (Proverbs 15:1).
Tác đưa sách Châm Ngôn khuyên bảo: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm” (Châm Ngôn 15:1).
+ And they will have sầu to know that I, Jehovah, have spoken in my insistence on exclusive sầu devotion,+ when I have finished unleashing my wrath against them.
+ khi ta buông bỏ xong xuôi cơn thịnh nộ bên trên chúng thì chúng vẫn phải ghi nhận rằng vì đòi hỏi lòng sùng kính chăm độc+ nhưng mà ta, Đức Giê-hô-va, sẽ thông báo.
A comtháng policy found in healthy families is that “notoàn thân goes to lớn bed angry at another,” noted the author of the survey.6 Yet, over 1,900 years ago, the Bible advised: “Be wrathful, và yet vì chưng not sin; let the sun not mix with you in a provoked state.”
Người tổ chức triển khai cuộc dò xét ý kiến ghi dấn rằng đều gia đình an lành thường theo phương án là “không có bất kì ai đi ngủ lúc còn giận fan khác”.6 Tuy nhiên, cách đây hơn 1.900 năm, Kinh-thánh khuim bảo: “Ví bằng bạn bè đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến Khi phương diện ttránh lặn” (Ê-phê-sô 4:26).
8 Vậy cần, trường hợp những ngươi bị thấy là tội trạng, thì những ngươi cần thiết làm sao tránh ngoài cơn thịnh nộ của ta vào đời những ngươi.
15 “‘When I fully unleash my wrath upon the wall & upon those who plastered it with whitewash, I will say khổng lồ you: “The wall is no more, and those plastering it are no more.
15 ‘Sau lúc trút bỏ hết cơn thịnh nộ bên trên tường ấy cùng phần lớn kẻ quét vôi, ta đã nói với những ngươi: “Vách tường không thể, đa số kẻ quét vôi lên nó cũng không có gì.
Paul adds: “If, now, God, although having the will lớn demonstrate his wrath and to make his power known, tolerated with much long-suffering vessels of wrath made fit for destruction, in order that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he prepared beforeh& for glory, namely, us, whom he called not only from amuốn Jews but also from aý muốn nations, what of it?” —Rom.
I also testify that Jesus Christ has called apostles and prophets in our day and restored His Church with teachings & commandments as “a refuge from the storm, and from wrath” that will surely come unless the people of the world repent và return khổng lồ Hlặng.14
Tôi cũng có tác dụng hội chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô vẫn lôi kéo các vị sứ đồ và tiên tri trong thời kỳ của bọn họ với hồi sinh Giáo Hội của Ngài là địa điểm “dung thân ngoài cơn sốt tố, thuộc ra khỏi cơn thịnh nộ” mà chắc hẳn rằng sẽ đến trừ Khi dân bọn chúng trên trần thế ân hận cải với quay trở về với Ngài.14
4 True Christians strive to ‘deaden their body members as respects fornication, uncleanness, sexual appetite, hurtful desire, and covetousness,’ & they work at removing any old garment having a fabric of wrath, anger, badness, abusive speech, & obscene talk.

Xem thêm:


4 Tín thiết bị thiệt của đấng Christ nỗ lực ‘làm bị tiêu diệt những chi-thể của họ ở địa điểm hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-mong mỏi xấu-xa, tham-lam’, cùng chúng ta luyện tập nhằm lột bỏ vết bạn cũ có gồm sự thạnh-nộ, tức giận, xấu xa, nói hành với nói tục (Cô-lô-se 3:5-11).
He said he had voted for Henry Fonda for his performance in The Grapes of Wrath, và always felt the award had been given lớn hyên ổn as compensation for not winning for his portrayal of Jefferson Smith in Mr. Smith Goes khổng lồ Washington the previous year.
Stewart bảo rằng ông đã chiếm hữu lá phiếu mang lại Henry Fonda cùng với vai diễn trong Chùm nho nổi giận, với luôn cảm thấy giải thưởng được trao cho ông nhằm bù lại lần vuột mất sinh sống vai Jeff Smith vào Mr. Smith Goes khổng lồ Washington.
At this point, the revolutionaries" wrath focused on the ÁVH; Soviet military units were not yet fully engaged, and there were reports of some Soviet troops showing open sympathy for the demonstrators.
Ở thời điểm này, sự tức giận của rất nhiều tín đồ biểu tình hầu hết triệu tập vào lực lượng ÁVH; Các đơn vị chức năng quân đội Liên Xô vẫn chưa được tiến hành vừa đủ, và có tương đối nhiều report về một vài quân lính Liên Xô gồm thiện cảm công khai minh bạch cùng với những người biểu tình.
(Revelation 19:11, 17-21; Ezekiel 39:4, 17-19) No wonder ungodly men will cry out “to the mountains & lớn the rock-masses: ‘Fall over us and hide us from the face of the One seated on the throne and from the wrath of the Lamb, because the great day of their wrath has come, and who is able to stand?’” —Revelation 6:16, 17; Matthew 24:30.
Không kỳ lạ gì khi phần đa kẻ bất kính đang gào thét “với núi với đá Khủng rằng: Hãy rơi xuống chận trên , đặng tách ngoài phương diện của Đấng ngự bên trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh-nộ to của Ngài đang đi vào, còn ai đứng nổi?” (Khải-huyền 6:16, 17; Ma-thi-ơ 24:30).
(Isaiah 13:11) The outpouring of Jehovah’s wrath will be punishment for Babylon’s cruelty khổng lồ God’s people.
(Ê-không đúng 13:11) Đức Giê-hô-va vẫn đổ cơn thịnh nộ nhằm trừng pphân tử Ba-by-lôn bởi vì sự man rợ của chính nó so với dân sự Ngài.
“I desire that in every place the men carry on prayer, lifting up loyal hands, apart from wrath & debates.” —1 TIMOTHY 2:8.
“Ta hy vọng những người dân đàn-ông hồ hết giơ tay thánh-sạch mát thăng thiên, mà lại cầu-nguyện khắp phần nhiều vị trí, chớ bao gồm giận-dữ cùng cãi-cọ”.—1 TI-MÔ-THÊ 2:8.
15 And out of his mouth proceedeth the word of God, và with it he will smite the nations; & he will rule them with the word of his mouth; and he treadeth the winepress in the fierceness và wrath of Almighty God.
15 Và lời của Thượng Đế trường đoản cú mồm Ngài ra, với Ngài đã đem nó mà tiến công những dân; với Ngài sẽ ách thống trị bọn họ bởi lời của miệng Ngài; và Ngài giày giẫm thùng rượu vào cơn thịnh nộ phừng phừng của Thượng Đế Toàn Năng.
(Psalm 37:8) True, we may at times become justifiably angry, but Paul counsels us: “Be wrathful, and yet vày not sin; let the sun not set with you in a provoked state, neither allow place for the Devil.” —Ephesians 4:26, 27.
(Thi-thiên 37:8) Đành rằng nhiều khi bọn họ gồm nguyên do chính đáng để khó tính, tuy nhiên Phao-lô khuyên: “Ví bằng bằng hữu đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến lúc khía cạnh ttách lặn, cùng đừng mang đến ma-quỉ nhân dịp”.—Ê-phê-sô 4:26, 27.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *