Tình cờ thu gom, phân tách sẽ anh em xem đến zui
*
Tên giờ đồng hồ Anh của các nhân đồ Tam Quốc (Crúc yêu thích vùng phía đằng sau là xuất thân Hay những khu vực bọn họ đầu quân), in đậm là nhân đồ bao gồm yếu đuối 1.

Bạn đang xem: Zhang liao là ai

A Huinan - A Hội Nam - Mạch Hoạch 2. Bao Long - Pháo Long - Triệu Phạm 3. Bao Sanniang – bào tam nương- thục 4. Bian Xi - Biện Hỉ-Khnạp năng lượng vàng, Tào Tháo 5. Bo Hai - Bột Hải-Một quận 6. Bu Zhi - Sở Trắc-Ngô 7. Cai Mao - Thái Mạo - Lưu Biểu, Tào Tháo 8. Cai Yan - Thái Diệm - Ẩn sĩ-Con gái Thái Ung 9. Cai Yong - Thái Ung-Hán, Đổng Trác rến 10. Cao Ang - Tào Ngang-Tào Tháo-Con trưởng của Tào Tháo. khi Tào Tháo bị Trương Tú vây hãm, Tào Ngang nhường ngựa cho thân phụ rồi bị giết mổ. 11. Cao Bao - Tào Báo-Đào Khiêm, Lưu Bị 12. Cao Cao - Tào Tháo - Nhân thiết bị có thể nói là gồm tác động mang đến lịch sử dân tộc tam quốc nhiều tuyệt nhất với được biểu lộ các tuyệt nhất. Tào Tháo là fan tài giỏi tuy thế gian ác nmê say nhiểm, khôn xiết xuất sắc dùng bạn cơ mà gian trá với tàn nhẫn “Thà ta phú fan, chứ không hề để bạn phụ ta”. Một nhân đồ tốt cầm cố quân, giỏi binc pháp dẫu vậy đa nghi và bất nhân vô nghĩa. 13. Cao Hong - Tào Hồng - Tào Tháo 14. Cao Huan - Tào Hoán - Ngụy - Vua sau cùng trong phòng Ngụy, con Tào Vũ, con cháu Tào Tháo 15. Cao Mao - Tào Mao - Ngụy 16. Cao Pi - Tào Phi - Ngụy 17. Cao Ren - Tào Nhân - Tào Tháo 18. Cao Rui - Tào Tuấn - Ngụy 19. Cao Shuang - Tào Sảng - Ngụy - Con cả Tào Chân trăng tròn. Cao Xiong - Tào Hùng - Ngụy - Con lắp thêm 5 của Tào Tháo, bệnh dịch thiến nhỏ yếu ớt, thắt cổ trẫm mình khi biết Tào Phi chũm Tào Tháo. 21. Cao Xiu - Tào Hưu - Ngụy 22. Cao Zhang - Tào Chương thơm - Ngụy - Con thiết bị 3 của Tào Tháo. Cmùi hương rất khoẻ mà lại ko khôn. 23. Cao Zhen - Tào Chân - Ngụy 24. Cao Zhi - Tào Thực - Ngụy - Con lắp thêm 4 của Tào Tháo. Tào Thực hết sức tốt làm thơ, nhưng tuyệt huyênh hoang, kiêu căng từ đại. 25. Cen Hun - Sầm Hôn - Ngô - Một thái giám. Tôn Hạo nghe lời hắn đề xuất mất nước. Sau này hắn bị quan tướng Ngô xẻ giết thịt ra nạp năng lượng. 26. Che Zhou - Xa Trụ - Tào Tháo 27. Chen Zhen - Trần Chấn - Viên Thiệu 28. Chen Dao - Trần Đào - Thục 29. Chen Deng - Trần Đăng - Đào Khiêm, Lưu Bị-Con Trần Khuê 30. Chen Ji - Trần Kỉ - Viên Thuật 31. Chen Gong - Trần Cung - Lã Bố 32. Chen Gui - Trần Khuê - Đào Khiêm, Lưu Bị - Cha Trần Đăng 33. Chen Lan - Trần Lan - Viên Thuật 34. Chen Lin - Trần Lâm - Hán, Viên Thiệu, Tào Tháo - Đây là 1 trong học giả thông thái, quan liêu đơn vị Hán, mưu sĩ tài năng của Viên Thiệu. Bị Tào Tháo tống giam nhưng mà sau cuối biến đổi mưu sĩ của Tào Tháo 35. Chen Quan - Trần Quần -Ngụy 36. Chen Shi - Trần Thức - Thục 37. Chen Tai - Trần Thái -Ngụy -Con Trần Quần 38. Chen Ying - Trần Ứng -Triệu Phạm 39. Chen Zhen - Trần Chấn -Ngô 40. Chen Wu - Trần Võ - Ngô 41. Cheng Bing - Trình Bỉnh - Ngô 42. Cheng Du - Thành Đô - thủ che của Ích Châu 43. Cheng Pu - Trình Phổ - Ngô 44. Cheng Yu - Trình Dục - Tào Tháo - Được Tuân Du tiến cử 45. Cheng Wu - Trình Võ - Ngụy - Con trình Dục, làm cho tham quân đến Hạ Hầu Mậu 46. Cheng Yuanzhi - Trình Viễn Chí- Khăn vàng- Bị Quan Vũ thịt vào trận Áp sạc ra quân của 3 anh em. 47. Chi Bi - Xích Bích đại chiến 48. Chun Yuqiong - Thuần Vu Quỳnh- Hán, Viên Thiệu - Một tướng tá Hán sau theo Viên Thiệu, được giao giữ lại kho lương trên Ô Sào tuy thế để Tào Tháo lừa đốt lương và bị Viên Thiệu xử tử 49. Cui Yan - Thôi Diệm - Viên Thiệu, Tào Tháo - Một mưu sĩ có tài của Hà Bắc, bày mưu mà lại Viên Thiệu không cần sử dụng, sau theo Tào Tháo. 50. Da Qiao - Đại Kiều - Ngô - Vợ Tôn Sách 51. Dailai Dongzhu - Đái Lai đụng công ty - Mạch Hoạch -Em Chúc Dung 52. Deng Ai - Đặng Ngãi - Ngụy 53. Deng Mao - Đặng Mâu - Khăn uống xoàn - Bị Trương Phi thịt vào trận cổng đầu ra quân của 3 đồng đội. 54. Deng Xian - Đặng Hiền - Lưu Cmùi hương 55. Deng Zhi - Đặng Chi - Thục 56. Deng Zhong - Đặng Trung - Ngụy -Con Đặng Ngãi 57. Dian Wei - Điển Vi - Tào Tháo 58. Diao Chan - Điêu Thuyền - Hán 59. Ding Feng - Đinc Phụng - Ngô 60. Ding Jun - núi Định Quân 61. Dong Cheng -Đổng Thừa-Hán -Là hoàng thân quốc mê say. Cùng Dương Phụng cứu vãn xa giá Hiến Đế. Sau được Hiến Đế giao chiếu khâu vào vào đai kiếm tìm biện pháp thịt Tào Tháo cơ mà bị vỡ lở cùng bị xử quyết. 62. Dong He -Đổng Hòa -Lưu Chương, Thục-Xin Lưu Cmùi hương mượn quân Trương Lỗ chống Lưu Bị 63. Dong Tuna -Đổng Tkiểm tra Na -Mạch Hoạch 64. Dong Xi -Đổng Tập-Ngô -Người sẽ tiến cử Lã Phạm và Hoa Đà cho Tôn Sách 65. Dong Yun -Đổng Doãn -Thục 66. Dong Zhao - Đổng Chiêu-Hán, Tào Tháo - Một quan liêu giỏi thời bên Hán và sau khiến cho Tào Tháo 67. Dong Zhuo - Đổng Trác 68. Du Yu - Đỗ Dự - Tấn 69. E Huan - Ngạc Hoán thù - Thục 70. Emperor Xian - Vua Hiến Đế nhà Hán, sau Thiếu Đế. Hiến Đế là vị vua bao gồm tứ chất hoàn hảo, tuy vậy bù quan sát vào tay Đổng Trác rưởi cùng Tào Tháo, sau cùng bị Tào Phi phế quăng quật 71. Fan Chou - Phàn Trù-Đổng Trác rưởi, Viên Thiệu, Tào Tháo 72. Fan Jian - Phàn Kiến - Thục 73. Fa Zheng - Pháp Chính - Thục 74. Fei Guan - Phí Quan - Lưu Chương 75. Fei Shi - Phí Thi- Thục 76. Fei Wei - Phí Vĩ - Thục 77. Feng Ji - Phùng Kỉ - Viên Thiệu 78. Feng Xi - Phùng Tập - Thục 79. Fu Gan - Phó Cán - Ngụy 80. Fu Qian - Phó Thiêm - Thục - Cùng Tưởng Thư duy trì ải Dương bình cự cùng với Chung Hội,tuy nhiên Tưởng Tlỗi mặt hàng Ngụy có tác dụng Phó Thiêm bắt buộc chết 81. Fu Shiren - Phó Sĩ Nhân - Thục 82. Fu Tong - Phó Đồng - Lưu Chương, Thục 83. Fu Xi - Phục Hi 84. Gan Ning - Cam Ning - Ngô 85. Gao Ding - Cao Định - Thục - Một thái thụ ở Kiến Ninh, theo Mạch Hoạch bội nghịch 86. Gao Gan - Cao Cán - Viên Thiệu 87. Gao Lan - Cao Lãm - Viên Thiệu, Tào Tháo 88. Gao Pei - Cao Bái - Lưu Chương thơm 89. Gao Shun - Cao Thuận - Lã Bố 90. Gao Sheng - Cao Thăng-Khăn kim cương - Bị Trương Phi giết. 91. Gao Xiang – Cao Tường - Thục 92. Gong Du - Cung Đô - Khăn tiến thưởng, Lưu Bị - Cùng Lưu Tích nổi dậy sinh hoạt Nhữ Nam và theo Lưu Bị. Sau bị Hạ Hầu Ulặng thịt. Nên nhớ Công Tôn Toản với Công Tôn family là 2 chỏng hầu khác biệt. Công Tôn family là 1 trong chỏng hầu dân tộc ít fan. 93. Gong Jing - Cung Cảnh - Hán - Thái thú Thanh khô Châu 94. Gong Zhi - Củng Chí - Kyên ổn Toàn 95. Gongsun Du - Công Tôn Đô - Công Tôn family 96. Gongsun Kang - Công Tôn Khang - Công Tôn family 97. Gongsun Yuan - Công Tôn Uyên - Công Tôn family 98. Gong Sun Yue - Công Tôn Việt - Công Tôn Toản 99. Gongsun Zan - Công Tôn Toản 100. Gong Zhi - Củng Chí - Kim Toàn 101. Gou An - Cẩu An-Thục, Ngụy - Viên quan liêu vận lương, làm mất đi cơ may của nước Thục, Khổng Minh lại tha nhưng mà ko giết thịt, đầy đủ biết số nước Thục mang đến dịp tàn 102. Guan Hai - Quản Hợi-Khnạp năng lượng vàng- Tấn công Bắc Hải và bị Quan Vũ làm thịt 103. Guan Lu - Quản Lộ -Ẩn sĩ- Thầy bói đại tài thời tam quốc 104. Guan Ping - Quan Bình -Thục - Con cả của Quan Vũ 105. Guan Suo - Quan Sách- Thục - Con trang bị 3 của Quan Vũ 106. Guan Tong - Quan Đồng- Thục 107. Guan Xing - Quan Hưng- Thục - Con thứ hai của Quan Vũ 108. Guan Yi - Quan Dị- Thục - Con Quan Hưng 109. Guan Yu - Quan Vũ-Thục - Một vị nhân vật chân bao gồm, trung thành tuyệt đối hoàn hảo, coi chết choc giống như lông hồng, ân oán riêng biệt. Về cuối đời ông trsống buộc phải khá kiêu kỳ và gồm phần khinh suất, khiến Kinc Châu thất thủ. Việc ông làm mất đi Kinc Châu là bước khởi đầu mang đến công ty Thục lụn bại với suy vong. 110. Guang Ling - Quảng Lăng 111. Guanqiu Jian - Vô Kì Kiệm-Ngụy 112. Guo Huai - Quách Hoài-Ngụy 113. Guo Jia - Quách Gia - Tào Tháo 114. Guo Si - Quách Dĩ - Đổng Trác, Lý Thôi 115. Guo Tu - Quách Đồ - Viên Thiệu 116. Guo Yi - Quách Nghi- Ngụy - Con Quách Gia 117. Guo Youzhi - Quách Du Chi - Thục 118. Gu Zong - Cố Ung - Ngô 119. Gui Yang - quận Quế Dương, thuộc Kinc Châu 1đôi mươi. Han Dang - Hàn Đương-Ngô 121. Han Fu - Hàn Phúc 122. Han Ze - Hám Trạch-Ngô 123. Han Hao - Hàn Hạo - Hàn Huyền 124. Han Song - Hàn Tùng - Lưu Biểu 125. Han Sui - Hàn Toại-Mã Đằng, Mã Siêu 126. Han Xian - Hàn Tiêm-Hán, Viên Thuật-Cùng Đổng Thừa, Dương Phụng cứu giúp Hiến Đế 127. Han Xuan - Hàn Huyền 128. Han Yin - Hàn Dận - Viên Thuật 129. Hao Zhao -Hác Chiêu - Ngụy -tướng mạo thủ thành hoàn hảo nhất nhất 130. He Jin - Hà Tiến - Hán-Xuất thân buôn bán giết, vô mưu. Làm đến chức bự dựa vào em gái làm cho bà xã. Định mưu giết mổ 10 thương hiệu thái giám nhưng mà bị bọn chúng giết mổ bị tiêu diệt. 131. He Nei - Hà Nộ i -Một quận ngay gần Lạc Dương 132. He Yi - Hà Nghi-Khăn rubi - Nổi lên sống Nhữ Nam cùng bị Hứa Chử giết. 133. Himiko - Nữ hoàng Nhật Bản vào thời tam quốc. Thời kia Japan được Hotline là tộc Wa (tức là tín đồ lùn) buộc phải bà được hotline là "người vợ vương của tộc fan lùn" Sử chnghiền fan Wa từng cho người đi sđọng thanh lịch Trung Quốc với Chịu đựng nhan sắc phong vương vãi trong phòng Ngụy. 134. Hou Cheng - Hầu Thành - Lã Bố 135. Hou Lan - Hầu Lãm-Hán - Một trong 10 thái giám 136. Hou Xuan - Hầu Tuyển-Mã Siêu - Một trong tám tướng mạo kị binc của đất nước Hàn Quốc Toại 137. Hu Che Er - Hồ Xạ Nhi-Trương Tú -đánh cắp kích Điển Vi 138. Hu Ban - Hồ Ban-Lưu Bị 139. Hu Fen - Hồ Phấn-Ngụy 140. Hu Ji - Hồ Tế -Thục 141. Hu Lie - Hồ Liệt - Ngụy 142. Hu Yuan - Hồ Uyển- Ngụy 143. Hu Zhen - Hồ Chẩn- Đổng Trác 144. Hu Zun - Hồ Tuân-Ngụy 145. Hua Jiao - Hoa Hạch- Ngô 146. Hua Jun - Hứa Doãn- Thục 147. Hua Xiong - Hoa Hùng - Đổng Trác 148. Huan Fan - Hoàn Phạm - Ngụy 149. Huan Yi - Hoàn Ý - Ngô 150. Huang Gai - Hoàng Cái - Ngô 151. Huang Hao - Hoàng Hạo- Thục :Hoạn quan lại vào thời Lưu Thiện tại, Thiện nghe hắn xiểm nịnh buộc phải mất nước 152. Huangfu Song - Hoàng Phủ Tung-Hán 153. Huang Chen Yan - Hoàng Thừa Ngạn-Ẩn sĩ : Bố vợ Khổng Minc 154. Huang Chong - Hoàng Sùng-Thục 155. Huang Quan - Hoàng Quyền - Lưu Chương thơm, Thục, Ngụy 156. Huang Yue Ying - Hoàng Nguyệt Anh - Thục : Con gái Hoàng Thừa Ngạn, vk Khổng Minch 157. Huang Zhong - Hoàng Trung - Hàn Huyền, Lưu Bị 158. Huang Zu - Hoàng Tổ- Lưu Biểu 159. Huo Tuo - Hoa Đà- Ẩn sĩ -: Được xưng tụng là thần y, ông gồm y thuật nổi tiếng vào thời đó với về trong tương lai vẫn còn đấy được nhắc đến cùng với tương đối nhiều truyền thuyết ca tụng năng lực và tấm lòng của ông. Hoa Đà từng chữa cho Chu Thái, cạo xương tay đến Quan Vũ, đòi bổ đầu Tào Tháo nhằm trị tmùi hương cần bị Tào Tháo hãm sợ hãi 160. Huo Yi - Hoắc Qua - Thục : Quan thái thú quận Kiến Ninh, lúc Thủ Đô mất không chịu đựng sản phẩm. Khi biết Ngụy ko sợ hãi Hậu chủ bắt đầu Chịu đựng đầu hàng 161. Ji Ping - Cát Bình : Cát Thái y mưu sát gian hùng 162. Jia Chong - Giả Sung - Ngụy :Con Giả Quì 163. Jia Kui - Giả Quì - Ngụy 164. Jian Ge - ải Kiếm Các 165. Jian Shuo - Kiển Thạc-Hán -Một vào 10 thái giám 166. Jian Ye - Kiến Nghiệp - Kinc đô bên Ngô 167. Jian Yong - Giản Ung - Lưu Bị 168. Jiang Bin - Tưởng Mân - Thục 169. Jiang Ling - Giang Lăng - Một quận của Ngô 170. Jiang Shu - Tưởng Thư-Thục :Cùng Phó Thiêm duy trì ải Dương bình cự cùng với Chung Hội,tuy nhiên Tưởng Tlỗi sản phẩm Ngụy làm Phó Thiêm phải bị tiêu diệt 171. Jiang Wan - Tưởng Uyển-Thục 172. Jiang Wei - Khương Duy - Ngụy, Thục: học tập trò Khổng Minh 173. Jiang Xian - Tưởng Hiền - Thục 174. Jiang You - Giang Du 175. Jia Xu - Giả Hủ-Lý Thôi, Trương Tế, Tào Tháo 176. Ji Ling - Kỉ Ling - Viên Thuật 177. Jin Xiang- C ận Tường-Thục :quý khách hàng thân tự thunghỉ ngơi nhỏ của đại tướng mạo vô địch về thủ thành bên Ngụy là Hác Chiêu. Tường phụng mệnh Khổng Minch thanh lịch dụ Hác Chiêu theo sản phẩm tuy nhiên không thắng cuộc 178. Jin Yang - Kim Dương - Thành ngơi nghỉ Thường Sơn 179. Ju Shou - Thư Trúc - Viên Thiệu 180. Jin Xuan - Kyên Toàn 181. King Duotê mê - Đóa Tư chúa thượng - Mạch Hoạch 182. King Mi Dang - Mễ Đương đại vương-Kmùi hương 183. Mu Lu Da Wang - Mộc Lộc đại vương-Mạnh Hoạch 184. Kong Rong - Khổng Dung 185. Kong Xiu - Khổng Tú-Tào Tháo: tướng tá giữ ải Đông Lĩnh 186. Kong Zhou - Khổng Du 187. Kuai Liang - Khoái Lương - Lưu Biểu 188. Kuai Yue - Khoái Việt - Lưu Biểu 189. Lei Bo - Lôi Bạc Bẽo - Viên Thuật, Tào Tháo 190. Lei Tong - Lôi Đồng-Lưu Chương thơm, Thục 191. Liao Hua - Liêu Hóa - Khăn rubi, Thục : Công thần của nước Thục. Liêu Hóa vốn là giặc khnạp năng lượng đá quý, sau xin theo Quan Vũ nhưng bị khước từ cùng sau cuối được Lưu Bị thu nhấn. Hóa từng giúp Quan Vũ giữ lại Kinh châu, theo Gia Cát Lượng lục xuất Kì Sơn, theo Khương thơm Duy cửu pphân tử Trung Nguim. Liêu Hóa là lão tướng mạo cả đời tận trung từ Khi nước Thục khai sinc cho tới Khi nó mất và cũng mất theo nước Thục. 192. Li Dian - Lí Điển - Tào Tháo 193. Li Jue - Lí Thôi - Đổng Trác 194. Li Kan - Lí Kham-Mã Siêu - Một vào tám tướng mạo kị binh của Hàn Quốc Toại 195. Li Peng - Lí Bằng-Ngụy - Tướng bên dưới quyền bốn Mã Vọng 196. Li Yi - Lí Dị - Ngô 197. Ling Cao - Lăng Tháo - Ngô 198. Ling Tong - Lăng Thống - Ngô : bạn phục kích Quan Vũ 199. Li Ru - Lí Nho - Đổng Trác 200. Li Su - Lí Túc - Đổng Trác rến 201. Liu Ba - Lưu Ba - Lưu Chương, Thục 202. Liu Bao - Lưu Báo-Thục-Lưu Chương, Thục 203. Liu Bei - Lưu Bị-Thục-Chiêu Liệt nhà vua của nước Thục: “Thà ta chết chứ khăng khăng ko đàm điều phụ nghĩa” Một nhân trang bị đối lập hoàn toàn vớiTào Tháo. Lưu Bị là bạn nhơn nghĩa, tuy nhiên thỉnh thoảng gián trá, bỏ con cài chuộc lòng tín đồ. 204. Liu Biao - Lưu Biểu 205. Liu Chan - Lưu Thiện-Thục thoát nước đa số bởi thằng đần này 206. Liu Chen - Lưu Thầm-Thục : Người bé tốt tuyệt nhất của Lưu Thiện tại, ko Chịu đựng theo thân phụ sản phẩm Ngụy, tế Chiêu liệt nhà vua Lưu Bị rồi từ liền kề 207. Liu Dao - Thục - Con Lưu Thiện 208. Liu Dai -Lưu Đại - Hán 209. Liu Du - Lưu Độ 210. Liu Feng - Lưu Phong - Thục 211. Liu Min - Lưu Mẫn - Thục 212. Liu Pi - Lưu Tích-Khăn uống tiến thưởng , Lưu Bị : Cùng Cung Đô nổi dậy làm việc Nhữ Nam cùng theo Lưu Bị. Bị tướng Tào Tháo là Cao Lãm giết thịt lúc đảm bảo Lưu Bị. 213. Liu Ping - Lưu Bình - Ngô 214. Liu Qi - Lưu Kì-Lưu Biểu :Con trưởng Lưu Biểu 215. Liu Rui -Lưu Tuấn -Con Lưu Thiện nay 216. Liu Xian - Lưu Hiền - Lưu Độ 217. Liu Yan -Lưu Yên - phụ thân Lưu Chương: thái thụ U Châu, sau là thái trúc Ích Châu 218. Liu Yan - Lưu Diệm - Thục 219. Liu Ye - Lưu Hoa - Ngụy 2trăng tròn. Liu Yong(Liu Yao) - Lưu Do 221. Liu Zhang - Lưu Cmùi hương 222. Liu Zong - Lưu Tôn-Lưu Biểu :Con thiết bị Lưu Biểu cùng với Thái phu nhân 223. Li Yi - Lí Dị - Ngô 224. Lou Xuan - Lâu Huyền - Ngô 225. Lu Bu - Lã Bố : vô địch chiến thần với ngựa xích thố và thiên phương thơm họa kích lừng danh, sau bị Tào Tháo xử chỉm. 226. Lu Fan - Lã Phạm - Ngô 227. Lu Jing - Lục Cảnh-Ngô 228. Lu Kai - Lữ Khải - Thục : Mưu sĩ tốt làm việc Kiến Ninc, bạn chuyển bức địa vật Nam Man và làm cho hướng đạo mang lại Khổng Minch bình Nam Man 229. Lu Kang - Lục Kháng – Ngô 230. Lu Kuai - Lục Khải - Ngô - Tả vượt tướng thời Tôn Hạo 231. Lu Meng - Lã Mông - Ngô: bạn thẳng giết mổ Quan Vũ, sau bị Triệu Vân bức tử. 232. Lu Su - Lỗ Túc - Ngô 233. Lu Xu - Lư Tốn - Thục - Tướng giữ lại ải Nam Trịnh 234. Lu Xun - Lục Tốn - Ngô: nguyên soái 18 tuổi lập kế giết thịt Quan Vũ. 235. Lu Yin - Lã Nghĩa - Thục 236. Lu Zhao - Lộ Chiêu - Tào Tháo 237. Lu Zhi - Lư Thực-Hán : Quan thượng thỏng đơn vị Hán, là thầy của cả Lưu Bị lẫn Công Tôn Toản 238. Ma Chao - Mã Siêu - Mã Đằng, Thục: một trong ngủ hỗ tướng của Lưu Bị, con trai Mã Đại 239. Ma Dai - Mã Đại-Mã Đằng, Mã Siêu, Thục 240. Ma Jun - Mã Tuân - Mã Đằng 241. Ma Yun Lu - Mã Vân Liễu-Thục- : em gái Mã Siêu vợ Triệu Vân 242.

Xem thêm: Hotface Trang Nemo Là Ai ? Thông Tin Tiểu Sử Cô Gái Bị Lộ Clip Nóng Trên Mxh

Ma Liang - Mã Lương - Thục 243. Man Chong - Mãn Sủng-Ngụy 244. Mang Yazhang - Mang Nha Trường -Mạch Hoạch 245. Mao Jie - Mao Giới-Ngụy 246. Ma Su -Mã Tốc-Thục : kẻ làm mất đi Nnhị Đình, trường hợp không có hắn, quân Thục sẽ vào được Trường An, lịch sử xong sẽ tương đối có hậu, toàn bộ phần đông lần ra Kì Sơn với phạt Ngụy sau đây của Khổng Minch với Khương Duy, ko lần nào hữu dụng cố kỉnh được bằng lần kia. 247. Ma Teng - Mã Đằng 248. Ma Wan - Mã Ngoạn-Mã Siêu - Một vào tám tướng mạo kị binch của xứ Hàn Toại 249. Ma Zhong - Mã Trung-Thục 250. Ma Zhong - Mã Trung-Ngô - kẻ bắt Quan Vũ 251. Meng Da - Mạnh Đạt-Lưu Chương thơm, Thục, Ngụy, Thục 252. Meng Huo - Mạnh Hoạch : hoàng thượng tộc giang Nam, bị Khổng Minch bày kế bắt 7 lần nhằm hàng phục 253. Meng Guang - Mạnh Quang -Thục 254. Meng Jie - Mạnh Tiết-Ẩn sĩ, anh Mạch Hoạch 255. Meng You - Mạnh Ưu-Mạnh Hoạch 256. Mi Fang - Mi Phương - Đào Khiêm, Lưu Bị: quân sư 257. Mi Heng -Nễ Hành- Ẩn sĩ : Một danh sĩ cực kỳ tốt với nổi tiếng, khỏa thân trêu Tào Tháo, sau bị Hoàng Tổ làm thịt 258. Mi Zhu - Mi Chúc - Đào Khiêm, Lưu Bị : quân sư 259. Mian Zhu - ải Miên Trúc 260. Miức chế Zhen -Chân phu nhân-Viên Thiệu: bà xã Viên Hi bị Tào Phi bắt làm cho thiếp 261. Mibức xúc Zhou - Châu phu nhân-Trương Tế, Trương Tú: Vợ của Trương Tế, thím của Trương Tú. Vì Tào tháo dỡ tsay đắm nữ giới sắc đẹp, nên mất nhỏ trưởng, mất con cháu, mất ngựa quí, tệ không chỉ có thế là mất luôn đại tướng mạo Điển Vi (con gái nguy hại quá) 262. Mo Lang - Mạt Lăng 263. Nan Hua - Nam Hoa lão tiên-Ẩn sĩ : Người sẽ truyền quyển Thái bình yêu thuật cho Trương Giác 264. Nan Yang - Nam Dương ; Vùng khu đất bao gồm một địa danh nổi tiếng, Uyển thành 265. Nan Zheng - Nam Trịnh - một cửa quan duy trì Hán Trung 266. Ning Sui - Ninc Tùy- Thục 267. Niu Fu - Ngưu Prúc - Đổng Trác 268. Niu Jin - Ngưu Kyên - Tào Tháo 269. Nu Wa - Nữ Oa 270. Pang De - Bàng Đức-Mã Siêu, Tào Tháo - 1 tướng tá chăm sử dụng Búa 271. Pang Tong - Bàng Thống - Thục: khôn xiết quân sự chiến lược trong trận Xích Bích sau đoản mạng vì căn bệnh 272. Pan Zhang - Phan Cmùi hương - Ngô 273. Pei Yuan Shao - Bùi Ngulặng Thiệu-Khăn uống vàng : Cùng Chu Tmùi hương xin theo Quan Vũ. Sau bị Triệu Vân làm thịt. 274. Pu Jing - Phổ Tĩnh-Ẩn sĩ : Nhà sư bạn thuộc xã với Quan Vũ. lúc Vũ qua màn Nghi Thủy, Tĩnh báo mang đến Vũ biết mẹo của Biện Hỉ 275. Puyang Xing - Bộc Dương Hưng - Ngô: Thừa tướng mạo bên Ngô thời Tôn Hưu 276. Qian Hong - Khiêm Hoằng - Ngụy : Một tướng mạo tốt theo Đặng Ái vào Thành Đô 277. Qiao Mao - Kiều Mạo 278. Qiao Rui - Kiều Dị - Viên Thuật 279. Qiao Xuan - Kiều Huyền-Ẩn sĩ : Một fan tốt xem tướng tá, từng coi tướng tá mang lại Tào Tháo 280. Qiao Zhou - Tiêu Chu- Thục: Quan thái sử của nhà Thục, biết xem thiên văn uống, từng can ngnạp năng lượng Khổng Minh cùng Khương Duy không nên bắc phạt. Sau này Lúc Đặng Ái đánh vào Thánh Đô, Tiêu Chu kiến nghị đầu mặt hàng 281. Qin Mi - Tần Bật - Thục : Quan tòng sự nước Thục, tất cả kiến thức cùng xuất sắc nạp năng lượng nói 282. Qiu Ben - Khâu Bản - Ngụy 283. Qiu Jian - Kì Kiến - Ngụy 284. Qingyi - Tkhô giòn Y - Một thức giấc của Ích Châu 285. Quan Duan - Quan Duẫn 286. Quan Ji - Toàn Kỉ - Ngô 287. Quan Shang - Toàn Thượng - Ngô 288. Ru Nan - Nhữ Nam -thủ tủ của Dự Châu 289. Shan Yang - Sơn Dương -Một quận 290. Shang Dang - Thượng Đẳng-Một quận 291. Shao Ti - Thiệu Đễ - Ngụy 292. Shao yuan - Thiệu Hoãn - Ngụy 293. Shen Pei - Thẩm Phối-Viên Thiệu 294. Shen Zong - Thẩm Oánh-Ngô 295. Shi Bao - Thạch Bào-Ngụy 296. Shidou - Thạch Đầu-Thành lũy ở đầu cuối ở trong nhà Ngô, ni Điện thoại tư vấn là Nam Kinc 297. Shi Zuan - Sư Toản-Ngụy 298. Shou Chun -Tbọn họ Xuân 299. Sima Fu - Tư Mã Phu- Ngụy : Quan thái phó ở trong nhà Ngụy, khôn xiết tốt trị nước an dân 300. Sima Hui - Tư Mã Huy-Ẩn sĩ : xuất xắc còn được gọi là Thủy Kính tiên sinch 301. Sima Lang - Tư Mã Lương-Ngụy 302. Sima Shi - Tư Mã Sư-Ngụy 303. Sima Wang - Tư Mã Vọng-Ngụy 304. Sima Yan - Tư Mã Viêm-Tấn Đế 305. Sima Yi - Tư Mã Ý - Ngụy : fan góp phần hoàn thành Tam quốc chí và đặt nền móng mang lại nhà Tấn (Jin dynasty) nđính ngủi 306. Sima You - Tư Mã Du - Ngụy 307. Sima Zhao - Tư Mã Chiêu - Ngụy : tín đồ đặt vệt chấm hết mang đến Tam Quốc chí 308. Song Xian - Tống Hiến - Lã Bố 309. Su Fei - Tô Phi - Lưu Biểu 310. Sun Ce - Tôn Sách-Ngô-Con Tôn Kiên: thiết kế và xây dựng cả cơ nghiệp mang lại công ty Ngô , chết mau chóng do bạo bệnh dịch (viêm phổi ??) 311. Sun Chen - Tôn Lâm - Ngô : Ngu buổi tối lại tàn độc, lấn át cả Ngô chủ, bị Đinch phụng giết 312. Sun Hao - Tôn Hạo-Ngô: Vua sau cùng ở trong phòng Ngô 313. Sun He - Tôn Hòa-Ngô : Con Tôn Quyền 314. Sun Huan - Tôn Hoàn - Ngô 315. Sun Ji- Tôn Kí - Ngô 316. Sun Jian - Tôn Kiên - Ngô: Cha Tôn Quyền & Tôn Sách, bị bạn hãm sợ hãi 317. Sun Jing - Tôn Tĩnh - Ngô 318. Sun Jun - Tôn Tuấn - thuộc Tôn Lượng thịt Gia Cát Khắc 319. Sun Liang - Tôn Lượng - Ngô 320. Sun Lin - Tôn Lâm - Ngô 321. Sun Qian - Tôn Càn-Đào Khiêm, Lưu Bị 322. Sun Quan - Tôn Quyền-Ngô : nam nhi thiết bị Tôn kiên, em Tôn Sách, lãnh đạo tphải chăng biết thực hiện người trẻ nhưng mà tài không bằng Tào Tháo với Lưu Bị. 323. Sun Tzu (Tôn Tử) thương hiệu thật Tôn Võ (Sun Wu) tác giả quyển binch pháp Tôn Tử nổi tiếng(Art of War) 324. Sun Wan - Tôn Quân - Thái tử con Tôn Hưu 325. Sun Xi - Tôn Tú-Ngô 326. Sun Xin - Tôn Hâm- Ngô - Phiêu kị tướng tá quân thời Tôn Hạo 327. Sun Xiang Xiang - Tôn Thượng Hương - Ngô: em gái Tôn Quyền, sau là bà xã máy của Lưu Bị 328. Sun Xiu - Tôn Hưu- Ngô - Ngô công ty 329. Sun Yi - Tôn Dị - Ngô 330. Ta Zhong - Đạp Trung 331. Tang Bin - Đường Bân - Tấn 332. Taishi Ci - Thái Sử Từ - Ngô: 1 mãnh tướng mạo văn võ song toàn của Ngô 333. Tao Jun - Đào Tuấn - Ngô 334. Tao Qian - Đào Khiêm 335. Tian Chou - Điền Trù-Viên Thiệu, Tào Tháo 336. Tian Feng - Điền Phong-Viên Thiệu, Viên Thượng 337. Tian Kai - Điền Khải 338. Tian Shui - Thiên Thủy-một quận giữa Thục với Ngụy 339. Tian Xu - Điền Tục - Ngụy 340. Tian Zhang - Điền Chương-Ngụy 341. Wan Yu - Vạn Úc- Ngô : Hữu quá tướng tá thời Tôn Hạo 342. Wang Can - Vương Xán-Lưu Biểu, Ngụy: Người học tập rộng và có tài kỳ lạ, lưu giữ dai với tính toán xuất sắc, thunghỉ ngơi nhỏ xíu đến công ty Thái Ung chơi khiến Thái Ung cần lật đật đi trái cả giầy ra đón. Nhưng sau này khuim Lưu Tôn sản phẩm Ngụy, chào bán chúa cầu vinh 343. Wang Fu - Vương Phủ - Thục 344. Wang Guan - Vương Quán-Ngụy: Người bày kế trá mặt hàng nhằm lừa Khương thơm Duy, dẫu vậy bị Duy tương kế tựu kế đành tự ngay cạnh 345. Wang Han - Vương Hâm - Thục 346. Wang Hun - Vương Hồn - Tấn 347. Wang Ji - Vương Cơ-Ngụy : Đại tướng tá Ngụy theo Tư Mã Chiêu phá Gia Cát Đản 348. Wang Jing -Vương Kinh-Ngụy: Quan thượng tlỗi của nước Ngụy, hết sức giỏi với trung thành cùng với Tào Mao. lúc Tư Mã Chiêu giết mổ Tào Mao, bà bầu bé Vương Kinch chết theo. 349. Wang Jun - Vương Tuấn - Tấn-Thứ sử Ích Châu 350. Wang Kang - Vương Cang-Thục: Một thái thụ ngơi nghỉ Kiến Ninch, nhất thiết không tuân theo Mạch Hoạch bội nghịch 351. Wang Kuang - Vương Khuông-Hán 352. Wang Lang - Vương Lãng 353. Wang Lei - Vương Lũy - Lưu Chương 354. Wang Ping - Vương Bình-Lưu Chương, Thục 355. Wang Qi - Vương Kì-Tấn 356. Wang Rong - Vương Nhung-Tấn 357. Wang Shen - Vương Thẩm-Ngụy 358. Wang Shuang - Vương Song-Ngụy 359. Wang Yun - Vương Doãn-Hán : tứ trang bị , cha bà xã Lữ Bố, cha của Điêu Thuyền. 360. Wang Zhen - Vương Chân-Ngụy : Tướng dưới quyền tư Mã Vọng 361. Wang Zhong - Vương Trung-Tào Tháo 362. Wei Guan - Vệ Quán-Ngụy 363. Wei Xu - Ngụy Tục - Lã Bố 364. Wei Yan - Ngụy Diên-Lưu Biểu, Hàn Huyền, Thục : mãnh tướng tá nhưng sau phản nghịch phải bị Mã Đại chém nhẹm theo chỉ dụ của Khổng Minc 365. Wen Chou - Văn Sú - Viên Thiệu : cùng với Nhan Lương là 2 mãnh tướng tá duy nhất thời Viên Thiệu nhưng lại bị Quan Vũ chém 1 nhát là toi, từ đó người nào cũng khiếp vía Quan Vũ 366. Wen Pin - Văn uống Sính - Lưu Biểu, Tào Tháo 367. Wen Qian - Văn Khâm-Ngụy 368. Wu - Ngô Quận-Một quận thuộc Giang Nam 369. Wu Ban - Ngô Ban-Lưu Chương thơm, Thục 370. Wu Chang -Võ Xương-Một thành của Ngô 371. Wu Cheng - Ô Trình-Một quận của Ngô 372. Wu Lan - Ngô Lan-Lưu Chương, Thục 373. Wu Tugu - Ngột Đột Cốt-Mạch Hoạch 374. Wu Yan - Ngũ Diên-Ngô-Xa kị tướng tá quân thời Tôn Hạo 375. Wu Yi - Ngô Ý-Lưu Chương, Thục 376. Xi Cheng -Tây Thành-Một thị trấn nhỏ tuổi, tuy nhiên là một trong thành có vị trí khôn xiết đặc biệt và là địa điểm trữ lương của quân Thục. Chính trên chỗ trên đây, sau khoản thời gian Nnhì Đình thất thủ, Khổng Minch đã buộc lòng buộc phải cần sử dụng không thành kế “Võ Hầu tiến công bầy đuổi Trọng Đạt” 377. Xi Zheng - Khước Chính-Thục-Ông thuộc Tiêu Chu là vài quan tiền vnạp năng lượng tốt duy nhất còn còn sót lại khi nước Thục đang đi vào thời mạt vận 378. Xia Hui - Hạ Huy-Hán-Một vào 10 hoạn quan 379. Xia Kou - Hạ Khẩu-Cửa ải quan trọng đặc biệt 380. Xiahou Ba - Hạ Hầu Bá-Ngụy, Thục-nhỏ trưởng Hạ Hầu Uim 381. Xiahou De - Hạ Hầu Đức-Ngụy 382. Xiahou Dun - Hạ Hầu Đôn-Tào Tháo: 1 hỗ tướng mạo của Tào Tháo, bị mất 1 mắt, tuyệt vời nhất trung thành cùng văn võ song toàn. 383. Xiahou En - Hạ Hầu Ân - Tào Tháo 384. Xiahou He - Hạ Hầu Hòa-Ngụy-nhỏ trang bị 4 của Hạ Hầu Ulặng 385. Xiahou Hui - Hạ Hầu Huệ-Ngụy-nhỏ thiết bị 3 của Hạ Hầu Uyên ổn 386. Xiahou Mao - Hạ Hầu Mậu-Con hạ Hầu Ulặng, con nuôi Hạ Hầu Đôn, lịch sử nói rằng thật ra là bé của Đôn 387. Xiahou Xian - Hạ Hầu Huyền-Ngụy 388. Xiahou Yuan - Hạ Hầu Uyên-Tào Tháo : giỏi bắn cung nlỗi Hoàng Trung, nhưng lại sau bị chính Hoàng Trung chỉm 389. Xiahou Wei - Hạ Hầu Uy-Ngụy-nhỏ thứ hai của Hạ Hầu Uim 390. Xiang Chong - Hướng Xủng-Thục-Tướng tổng đốc ngự lâm quân thời Hậu Chủ 391. Xiang Yang - Tương Dương-Thủ bao phủ Kinh Châu 392. Xing Daorong - Hình Đạo Vinh-Lưu Độ 393. Xin Pi -Tân Tỉ - Hàn Phúc, Viên Thiệu 394. Xin Ping - Tân Bình-Hàn Phúc, Viên Thiệu 395. Xu Zhu - Hứa Chử-Tào Tháo : 1 đại tướng mạo xuất thân từ đánh tặc, võ nghệ giỏi luân, tiến công ngang Lữ Bố, Triệu Vân với Trương Phi nhưng ko tài năng chỉ đạo. 396. Xu Huang - Từ Hoảng - Tào Tháo : 1 mãnh tướng tá của Ngụy, các bạn của Quan Vũ 397. Xu Jing - Hứa Tĩnh - Thục-Quan thái phó thời đơn vị Thục 398. Xu You - Hứa Du-Viên Thiệu, Tào Tháo : Một quân sư của Viên thiệu, theo hàng Tào Tháo, người dân có mục đích rất to lớn góp Tào Tháo đánh bại được Viên Thiệu, sau ỷ mình công lớn kiêu sa buộc phải bị Hứa Chử làm thịt. 399. Xue Li - Tiết Lễ-Lưu Do: Tướng giữ Mạt Lăng cùng Trần Hoành và Trương Anh 400. Xue Rong - Tiết Oánh - Ngô 401. Xun Shen - Tuân Thầm-Hàn Phúc, Viên Thiệu-Em Tuân Úc 402. Xun Kai - Tuân Khải-Ngụy 403. Xun Xu - Tuân Húc-Tấn 404. Xun You - Tuân Du-Tào Tháo 405. Xun Yu - Tuân Úc-Tào Tháo: đại quân sư của Tào toá, sau cũng bị tiêu diệt nhanh chóng vị bạo bệnh 406. Xu Shao - Hứa Thiệu : Một fan tốt xem tướng, đã có lần thừa nhận xét về Tào túa “Là năng thần thời trị và là gian hùng thời loạn” 407. Xu Sheng - Từ Thịnh-Ngô 408. Xu Shu - Từ Thứ-Lưu Bị, Tào Tháo 409. Xu Yi - Hứa Nghi-Ngụy-Con Hứa Chử, bị Chung hội xử chỉm 410. Ya Dan - Nhã Đan-Khương :Quân sư thời vua Triệt Lí Cát, đem quân tấn công Thục. 411. Yan Baihu - Nghiêm Bạch Hổ 412. Yan Liang - Nhan Lương-Viên Thiệu : cũng trở thành Quan Vũ chỉm đúng 1 yếu nhưng mà bị tiêu diệt cho dù cực giỏi trước đó. 413. Yan Yan -Nghiêm Nhan-Lưu Chương thơm, Thục 414. Yang Biao - Dương Bưu-Hán 415. Yang Feng - Dương Phụng-Hán, Viên Thuật-Cùng Hàn Tiêm, Đổng Thừa cứu vãn giá chỉ Hiến Đế 416. Yang Feng - Dương Phong-Nam Man, bắt Mạch hoạch nộp Khổng Minc 417. Yang Ping - ải Dương Bình 418. Yang Qiu - Dương Thu-Mã Siêu-Một trong tám tướng kị binc của Hàn Toại 419. Yang Quan -Dương Toàn-Một tỉnh của Ích Châu 420. Yang Hong - Dương Hồng-Thục 421. Yang Hu - Dương Hựu-Tấn : Tướng trấn thủ Tương Dương, cùng Lục Kháng giao hiếu thân thiện cùng nhau 422. Yang Huai -Dương Hoài -Lưu Chương thơm 423. Yang Song - Dương Tùng-Trương Lỗ, mưu sĩ siêng nạp năng lượng của đút 424. Yang Ji- Dương Tế-Tấn 425. Yang Xin -Dương Hân-Ngụy 426. Yang Xiu - Dương Tu-Ngụy 427. Yang Yi - Dương Nghi-Thục 428. Yi Shui - ải Nghi Tbỏ 429. Yin Ping - Âm Bình-con đường này sau sự lỗi địa điểm kia 430. Yong Kai - Ung Dĩ-Thục-Một thái thụ sống Kiến Ninch, theo Mạch Hoạch phản nghịch 431. Yin Mo - Doãn Mặc-Thục 432. Yu Ji - Vu Cát-Ẩn sĩ 433. Yuan Shao-Viên Thiệu : Lãnh đạo không gặp mặt thời và không biết nhìn và áp dụng bạn tài 434. Yuan Shu-Viên Thuật 435. Yuan Tan-Viên Đàm-Viên Thiệu 436. Yuan Wei - Viên Ngỗi-Hán 437. Yuan Xi - Viên Hi-Viên Thiệu 438. Yuan Shang - Viên Thượng-Viên Thiệu 439. Yue Cheng - Lạc Thành-một thành ngơi nghỉ Ích Châu 440. Yue Ji - Việt Cát-Khương thơm : Võ tướng thời vua Triệt Lí Cát, mang quân tấn công Thục. 441. Yue Jin -Nhạc Tiến-Tào Tháo 442. Zhang Bao - Trương Bào - Thục : con Trương Phi 443. Zhang Bao - Trương Bảo-Khnạp năng lượng vàng-Em Trương Giác, thủ lĩnh khnạp năng lượng quà. Lúc khởi nghĩa khăn uống kim cương sắp đến thua cuộc với bị quân triều đình vây hãm, Bảo bị tướng của bản thân đâm bị tiêu diệt. 444. Zhang Bu - Trương Bố-Ngô 445. Zhang Fei - Trương Phi-Thục: em kết nghĩa của Lưu Bị và Quan Vũ, một trong các ngũ hỗ tướng mạo của Lưu Bị khét tiếng với ngọn Xà mâu, sau bị tiêu diệt do lính phản bội trong những khi uống rượu say cơ mà quấy rầy và hành hạ binh sĩ. 446. Zhang Han - Trương Hân-Mã Siêu-Một trong tám tướng tá kị binh của Hàn Toại 447. Zhang He - Trương Cáp-Viên Thiệu, Tào Tháo : tướng mạo tài dẫu vậy ái nam ái cô bé phải không được Tào trọng dụng 448. Zhang Hong - Trương Hoành-Ngô 449. Zhang Hua - Trương Hoa-tấn 450. Zhang Hui - Trương Hổ-Lưu Biểu 451. Zhang Ji - Trương Tế 452. Zhang Jiao - Trương Giác-Khăn vàng-Thủ lĩnh khnạp năng lượng rubi, biết tà thuật. 453. Zhang Kai - Trương Khải-Khnạp năng lượng tiến thưởng, Đào Khiêm-Ám gần kề thân phụ Tào Tháo để chiếm của. 454. Zhang Liang -Trương Lương-Em Trương Giác, thủ lĩnh khăn uống vàng. 455. Zhang Liao - Trương Liêu-Lã Bố, Tào Tháo : mãnh tướng mạo của Tào Tháo, từng là trợ thủ của Lữ Bố 456. Zhang Lu - Trương Lỗ 457. Zhang Miao - Trương Mặc-Thái thú Trần Lưu 458. Zhang Rang - Trương Nhượng-Hán-Cầm đầu 10 thương hiệu hoạn quan cuối đời Hán. 459. Zhang Ren - Trương Nhiệm-Lưu Chương thơm 460. Zhang Shao - Trương Thiệu-Thục 461. Zhang Song - Trương Tùng-Lưu Chương thơm 462. Zhang Ti - Trương Đễ-Ngô-vượt tướng thời Tôn Hạo 463. Zhang Wen - Trương Ôn-Ngô 464. Zhang Xiang - Trương Tượng-Ngô 465. Zhang Xing Cai – Trương Tinc Thái – Thục, đàn bà Trương Phi 466. Zhang Xiu -Trương Tú 467. Zhang Xun –Trương Huân–Viên Thuật 468. Zhang Yang -Trương Dương-Thái trúc Thượng Đẳng 469. Zhang Yi - Trương Dực-Thục 470. Zhang Yi - Trương Ngực-Thục 471. Zhang Zhao - Trương Chiêu-Ngô 472. Zhang Jun - Trương Tuấn-Thục-Cháu Trương Phi 473. Zhao Fan - Triệu Phạm-Thái thụ quận Quế Dương 474. Zhao Lei - Triệu Lũy-Thục 475. Zhao Yun-Triệu Vân-Thục : hay có cách gọi khác là TRIỆU TỬ LONG, 1 ngũ hỗ tướng tá toàn diện tuyệt nhất với trung thành với chủ duy nhất của Lưu Bị, từng một mình 1 ngựa cứu vớt chúa Lưu Thiện tại, sau mang lại cơ hội 65 tuổi vẫn giữ thành chỉm cùng lúc 5 tướng mạo địch, tiếc là không có bạn nối dõi xứng danh. Nước hậu Thục mất cũng vày thiếu tướng mạo tài nhỏng Triệu Vân. 476. Zheng Xuan - Trịnh Huyền-Ẩn sĩ-Một học giả lừng danh, thầy dạy học từ nhỏ dại của Lưu Bị và Công Tôn Toản 477. Zhong Hui - Chung Hội-Ngụy 478. Zhou Cang - Chu Thương-Khăn xoàn, Thục-cực kỳ trung thành. Bơi siêu tốt. Tướng khăn uống đá quý cùng sau này theo Quan Vũ. Có công bắt Bàng Đức. Dân gian thờ Quan Vũ luôn luôn thờ Quan Bình đứng sinh hoạt phía trái còn ông rứa long đao theo hầu đứng nghỉ ngơi mặt đề xuất. 479. Zhou Fang - Chu Phường-Ngô 480. Zhou Jing - Chu Tĩnh-Hán-Quan bên dưới quyền Lưu Yên sinh hoạt U Châu 481. Zhou Tai - Chu Thái-Ngô 482. Zhou Yu - Chu Du-Ngô 483. Zhu Huan - Chu Hoàn-Ngô 484. Zhu Jun - Chu Tuấn-Hán 485. Zhu Ling - Chu Ling-Tào Tháo 486. Zhu Ran - Chu Nhiên-Ngô 487. Zhurong - Chúc Dung công chúa-Mạch Hoạch 488. Zhu Zhi - Chu Trị-Ngô 489. Zhuge Dan - Gia Cát Đản-Ngụy 490. Zhuge Jin - Gia Cát Cẩn -Ngô -Anh Gia Cát Lượng 491. Zhuge Jun - Gia Cát Quân-Em Gia Cát Lượng 492. Zhuge Ke - Gia Cát Khắc-Ngô-Con Gia Cát Cẩn 493. Zhuge Liang - Gia Cát Lượng: Đại quân sư từ cổ chí klặng của Thục, rất giỏi phần đa thứ nhưng mà không thể thao tác được với những người xuất sắc nlỗi mình vị giỏi đố kỵ. 494. Zhuge Shang- Gia Cát Thượng-Thục-Con Gia Cát Chiêm 495. Zhuge Xu - Gia Cát Tự-Ngụy 496. Zhuge Zhan - Gia Cát Chiêm-Thục-Con Gia Cát Lượng 497. Zi Tong - Tử Đồng-một thị trấn nghỉ ngơi Tây Thục 498. Zu Mao - Tổ Mậu-Ngô-Tướng theo Tôn Kiên từ thungơi nghỉ ban đầu, bị Hoa Hùng bên Đổng Trác chém nhẹm bị tiêu diệt 499. Zuo Ci - Tả Từ - Ẩn sĩ : 1 nhân trang bị cực kỳ bí ẩn cùng phép thuật vô tuy vậy 500. Yi Ji-Y Tịch-Lưu Biểu, Lưu Bị
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *